English

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

For deg som er interessert i å vite mer om utdanningstilbudene på Vea, inviterer vi til to informasjonsmøter.

Vi holder to informasjonsmøter før studiestart 2019:

  • Tirsdag 29.januar 2019 

  • Torsdag 14.mars 2019

Begge møtene holdes på kveldstid, og starter kl. 18.00. For dere som vurderer å søke VG2 blomsterdekoratør, har vi eget møte kl:17.00 den 29.januar 2019.

Vi starter med en felles presentasjon i auditoriet, der vi vil fortelle om Vea og de ulike utdanningsmulighetene vi har innen gartnerfag, anleggsgartnerfag og blomsterdekoratørfag. Du vil møte noen av våre faglærere som kan svare på spørsmål om fag, undervisning, timeplaner og veien videre etter endt utdanning. Det blir omvisning på skolens uteområde, i veksthus og andre undervisningslokaler. Det blir også mulighet til å få se våre hybler, for de som ønsker det.

Informasjonsmøtet holdes i auditoriet på Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv.

Kontaktperson er Per Spangen: 41 28 28 76

Velkommen!

Det er fint for oss å vite hvor mange som kommer til besøksdagen, og setter pris på om du kan legge inn en påmelding her: Påmelding til informasjonsmøte på Vea


Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 21.01.2019

#veafagskole