English

Velkommen til informasjonsmøter på Vea!

For deg som er interessert i å vite mer om utdanningstilbudene på Vea, inviterer vi til to informasjonsmøter.

Vi holder to informasjonsmøter før studiestart 2020:

  • Onsdag 29.januar 2020
  • Torsdag 19.mars 2020

Begge møtene holdes på kveldstid, og starter kl. 18.00.

Vi starter med en felles presentasjon i auditoriet, der vi vil fortelle om Vea og de ulike utdanningsmulighetene vi har innen gartnerfag, anleggsgartnerfag og blomsterdekoratørfag. Du vil møte noen av våre faglærere som kan svare på spørsmål om fag, undervisning, timeplaner og veien videre etter endt utdanning. Det blir omvisning på skolens uteområde, i veksthus og andre undervisningslokaler. Det blir også mulighet til å få se våre hybler, for de som ønsker det.

Informasjonsmøtet holdes i auditoriet på Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv.

Kontaktperson er Per Spangen: 41 28 28 76

Velkommen!

Det er fint for oss å vite hvor mange som kommer til informasjonsmøtet, og setter pris på om du kan legge inn en påmelding her: Påmelding til informasjonsmøte på Vea

Siv Engen Heimdahl, Per Spangen og Aina Østby er alle faglærere på Vea. De tar imot deg på Vea for å fortelle om de ulike utdanningstilbudene vi har.


Tekst og foto: Dorte Finstad 

Oppdatert 29.10.2019

#veafagskole