English

VG2 inn i maktens senter

Vi på VG2 blomsterdekoratør har vært på ekspedisjon til Oslo, der vi blant annet var innom stortinget. Stortingsbygningen er et av Norges mest karakteriske bygninger, og er et symbol på maktens senter. Det er Norges hjerne, og alt styres og bestemmes her inne, vi var så heldige å få omvisning her.

Stortingsbygningen

Stortinget var ferdig stilt i 1866, etter 6 år med bygging. Arkitekten het Emil Victor Langlet (født 24.2.1824). Det var stor strid om hvilket av arkitekttegningene som skulle bli den utvalgte stortingsbygningen. Det var flere forslag som kom inn til Finansdepartementets arkitektkonkurranse.  På tross av at Langlet leverte sitt forslag etter at fristen var ute, ble hans tegninger utvalgt som vinner.  Bygningen var enestående av sin art, og lignet ikke noen andre parlamentsbygninger. I stedet for at stortingsalen ligger skjermet inne i sentrum av bygningen, har Emil Langlet plassert stortingsalen ut mot samfunnet og opp mot slottet.  Bygget er tegnet originalt med bare 35 rom for de 111 stortingsrepresentantene. I senere tid er det bygget ut kraftig med flere kontorer og møterom. Antall stortingsrepresentanter har også økt til 169 representanter.

 

Løvebakken

På Løvebakken ligger to store steinløver på vakt. Løvene er et symbol på styrke, og de gamle kongene brukte det ofte som symbol. Det var billedhuggeren Christopher Borch som tegnet løvene, men det var straffefanger fra Akershus festning som hugget ut løvene.

Stortingets administrasjon er organisert i syv avdelinger og 29 seksjoner. I alt består Stortingets administrasjon av cirka 450 ansatte. Til sammen på hele stortinget er det ca. 800 ansatte.

Fordelingene av oppgavene på stortinget fordeler seg slik:

Fordeling av makt

  • Stortinget                     Stortinget velges av folket, og det er de som vedtar lovene.
  • Regjeringen                     Regjeringen skal gjennomføre politikken.
  • Domstolene                     Domstolene dømmer når lover har blitt brutt.

 

Stortingets viktigste oppgaver

  • Kontrollfunksjon       Kontrollere att regjeringen gjør jobben sin
  • Lover                                  Vedta nye lover og forandre gamle lover
  • Statsbudsjett                     Vedta statsbudsjettet 

Regjeringens viktigste oppgaver

  • Foreslå nye lover       Regjeringen foreslår nye lover. Forslagene må Vedtas av Stortinget
  • Foreslå statsbudsjett     Regjeringen foreslår hva statenspenger skal brukes til. Forslagene må   

Vedtas av stortinget.                                     

  • Gjennomføre politikk   Regjeringen skal gjennomføre det stortinget vedtar. 

 

Mandag 9.mai feirer Stortingsbygningen 150 års jubileum. Da blir det stor flott feiring av det karakteristiske bygget. 

Av Gunn Berit Krogstad

Oppdatert 23.05.2016

#veafagskole