English

Vi gleder oss over søkertallene!

Norges grønne fagskole – Vea har også i år økning i antall søkere.

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og krever at du har en yrkeskompetanse for å kunne søke om opptak. Fra høsten 2019 tilbyr vi en helt ny fagskoleutdanning som heter "Grønn helse", der helsefagarbeidere kan få kunnskap om bruk av planter og natur i helsefremmende arbeid. Vi har god søkning til dette studietilbudet, og ser frem til å komme i gang med utdanningstilbudet.

Vi tilbyr også fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Noen av studietilbudene har oversøkning, mens andre er det fortsatt mulig å kunne få plass på. Etter at opptaket er gjort, vil vi legge ut en liste over hvor det er ledige studieplasser.

Gartnerutdanning er populært

Aller størst søkning er det til gartnerutdanningen. Her har vi over 100 søkere til 25 plasser. Gartnerutdanningen er spesielt tilpasset voksne som har annen utdanning eller erfaring fra før. Rettighetselever kan ta gartnerutdanning gjennom ordinær videregående utdanning. Vi tilbyr også blomsterdekoratørutdanning for voksne og vil starte opp en heltidsklasse fra høsten 2019.

VG2 blomsterdekoratør

Vea tilbyr Vg2 blomsterdkoratør for elever i videregående skole. For første gang på mange år kan vi starte opp en full klasse med elever som vil ta blomsterdekoratørutdanning. Elevene kommer fra ulike steder i landet.

Mesterutdanning

Mesterutdanningen starter opp i Oslo 27.september og tilbys med helgesamlinger, i tillegg til veiledning på nett. Mesterutdanningen har søknadsfrist 10.juni 2019.

Vea tilbyr mesterutdanning innen fagområdene:

  • Estetiske fag
  • Møbel- og trefag
  • Verkstedhåndverksfag
  • Grafiske fag
  • Matfag

Les mer om Mesterutdanningen her: Mesterutdanning

Søknad og opptak

Alle som søkte innen fristen 15.april er med på opptaket som gjøres i slutten av april. Vi har som mål at alle søkere skal få svar på sin søknad i begynnelsen av mai 2019. På de studietilbudnene som ikke er oppfylt etter første opptak, vil det fortsatt være mulig å søke. Vi tar inn søkere helt frem til studiestart, dersom det er ledige plasser.

For deg som ønsker å søke

Det er fortsatt mulig å søke om opptak til alle studietilbud på Vea. Dersom du ønsker å ta fagskoleutdanning, mesterutdanning eller utdanning på videregående nivå for voksne, kan du søke og bli vurdert dersom det er igjen ledige plasser. Søk her: Søknadskjema

På bildet ser du Dorte Finstad (Kommunikasjonsrådgiver) og Grethe Bøhn Busterud (Markedsansvarlig).

Foto: Sissel Alvestad
Tekst: Dorte Finstad

Oppdatert 16.04.2019

#veafagskole