Friere skolevalg

Tidligere var det slik at elever som kom fra andre fylker enn Hedmark eller Oppland, måtte ha en garanti fra eget fylke om at de ville betale for skoleplassen. Med den nye loven som ble vedtatt i juni 2016, er det ikke nødvendig med en slik garanti. Det betyr at uansett hvor du kommer fra, har du mulighet til å søke om å komme inn på blomsterdekoratørutdanning på Vea.

Dette må du gjøre dersom du vil søke om plass på Vg2 blomsterdekoratør på Vea

Dersom du vil søke Vg2 blomsterdekoratør på Vea må du søke til Hedmark fylkeskommune. Som søker benytter du kun en innloggingsportal i VIGO, men kan i praksis ha aktiv søknad i alle fylker. Du velger Hedmark fylke etter at du har logget deg inn, og så finner du Vg2 blomsterdekoratør. Merk at dette gjelder bare for dere som har ungdomsrett.

Informasjonsmøte på Vea

For dere som ønsker å besøke skolen og få mer informasjon om VG2 blomsterdekoratør, holder vi informasjonsmøte den 29.januar kl:17.00. Da vil du få møte faglærer, få omvisning på skolen og du får sett hvordan Vea sine hybler. Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ønsker at du melder deg på her: Påmelding til informasjonsmøte