English

Vil du bli student på Vea?

Fra 1. januar 2013 åpner vårt elektroniske søknadsskjema, der du kan søke om å komme inn på en av våre utdanninger.

Nytt for neste studieår er at vi begynner med søknadsfrister til alle våre utdanninger.

For opptak til utdanninger på videregående nivå er søknadsfristen 1. mars 2013. Dette gjelder blomsterdekoratørutdanning og gartnerutdanning.

For opptak til fagskoleutdanninger er søknadsfristen 15. april 2013. Dette gjelder Anleggsgartnertekniker, Park- og hagedrift, Eksperimentell formgivning og Botanisk Design. Fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg vil ha søknadsfrist 15.april 2014.

For deg som skal søke til videregående på VG2 blomsterdekoratør, skal søknaden sendes gjennom VIGO.

Søknadsfristen til utdanninger på videregående nivå var den 1.mars. Opptak til voksenopplæring blomsterdekoratør og voksenopplæring gartner vil bli gjort i løpet av de nærmeste ukene. Dere som har søkt og som blir tatt opp, vil få tilsendt en studiekontrakt fra oss.

Dersom du ikke søkte innen fristen i 2013, kan du allikevel legge inn en søknad via vårt elektroniske søknadsskjema. Din søknad vil bli vurdert dersom det skulle være ledig plass på den utdanningen du søker.
 

Om du har lyst til å komme til Vea på besøk nå før du søker, så har vi planlagt å holde tre informasjonsmøter på Vea. Da vil du få generell informasjon om skolen og våre studietilbud, du vil få møte noen av faglærerne og det blir mulighet for omvisning på skolen.

Informasjonsmøter:

Onsdag 3. desember 2014 kl.18.00 

Mandag 4. mars 2013 kl. 18.00

Mandag 13.mai 2013 kl.18.00For elever som går Design og håndverk VG1 har vi besøksdag fredag 8. februar 2013. 

Det tas forbehold om nok søkere for oppstart av alle studier.

Elektronisk søknadsskjema

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole