English

Vil du ta utdanning på Vea?

Fortvil ikke, selv om du ikke har søkt. Det er fortsatt mulig å komme inn på flere av våre studietilbud!

Opptak av nye studenter og elever

Alle utdanningstilbud ved Vea hadde søknadsfrist 15.april 2019 og nå i disse dager får søkerne beskjed om de har kommet inn, om de står på venteliste eller om de har fått avslag på søknaden om studieplass på Vea. På noen av studietilbudene er det foreløpig ledige plasser og vi gjennomfører fortløpende supplerende opptak til alle plassene er fylt opp. Om du ønsker å ta fagskoleutdanning på Vea, anbefaler vi å sende inn søknad så fort som mulig. Søknadskjema finner du her: Søknadskjema

På listen under, ser du hvilke studietilbud som fortsatt har noen ledige plasser.

Fagskoleutdanninger som starter opp høsten 2019: 

Disse fagskoleutdanningene har neste studiestart høsten 2020:

Videregående nivå 

Det har vært svært god søkning til gartnerutdanning som er rettet mot voksne. Gartnerutdanningen er fulltegnet og det er lang venteliste, mens det på blomsterdekoratørutdanningen er noen ledige plasser. Det gjennomføres fortløpende supplerende opptak ved ledige skoleplasser. 

VG2 blomsterdekoratør

Fra høsten 2019 har vi en full klasse med 15 elever på Vg2 blomsterdekoratør. 

Mesterutdanning

Vi starter opp en ny klasse 27.september 2019 for de som ønsker å ta Mesterbrev . Undervisningen er lagt til helger og undervisningsted er Oslo. Ønsker du å ta mesterbrev, legg inn din søknad her: Søknadsskjema Mesterutdanning. Søknadsfrist for mesterutdanningen er 10.juni 2019.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 06.08.2019

#veafagskole