Gul gravemaskin og rørlegging

Nye muligheter for gratis kurs for anleggsbransjen i 2023 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr igjen nye gratiskurs i prosjektledelse og ADK-1. Kurstilbudet er på fagskolenivå og er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i bransjen.

Tilbyr totalt 3 kurs

Kurstilbudet finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og tilbys til deg som er ansatt, permittert eller arbeidsledig. Det faglige gjennomføres av Norges grønne fagskole – Vea og Norsk Rørsenter i Drammen.

Kursene gjennomføres på nett, slik at det er mulig å studere i eget tempo. Det vil være et felles digitalt oppstartsmøte for hvert kurs. På ADK-1 kurset er det i tillegg praktiske øvinger og eksamen som gjennomføres i Drammen. Eventuelle kostnader til reise og overnatting, må deltageren koste selv.

Prosjektledelse

Det faglige innholdet i prosjektledelse er utviklet med utgangspunkt i fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget (LMF) og emnet Praktisk prosjektledelse. Læringsutbyttene er tilpasset anleggsbransjen. Kurset gir noe grunnleggende kunnskap om prosjektledelse i en anleggsbedrift, samt litt om prosesser og ulike begreper i anleggsbransjen. Kurset gjennomføres på nett i perioden 13.februar – 25.mars 2023 og gir deg 2,5 studiepoeng.

ADK-1

Kursene gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV) og gir deg 4 studiepoeng.

Kursene arrangeres av Norsk Rørsenter i Drammen. Forelesningene legges ut på nett, slik at du følge dem når du selv ønsker, men innenfor en tidsbegrenset periode:

  • Kurset har oppstart 30.05.23 med praksis og eksamen i Drammen i uke 36.
  • Vi har også igjen noen ledige plasser på kurset som har vært lagt ut tidligere, med kursstart 13.februar 2023 og eksamen i uke19/20

Felles for kursene

Søknadsfrist: 1. februar 2023. Dersom det er ledige plasser etter dette vil fristen forlenges. Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få kvalifiserte søkere.

Søk om opptak her: Søknadsskjema 

Søknad

Søknad er personlig og skal gjøres av søkeren selv, da det blir opprettet en egen bruker med passord og tilgang til «Min side».

Dokumentasjon ved søknad

Ved søknad må du legge ved fagbrev innen et av opptakskravene. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven. Dersom du ikke har fagbrev kan du legge ved attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Da har vi mulighet til å realkompetansevurdere deg. Attest på arbeidserfaring vil gi deg som har fagbrev, ekstra poeng ved opptak.

Opptakskrav

Kursene er på fagskolenivå og er åpent for ansatte, permitterte og arbeidsledige i anleggsbransjen. For å få studiepoengene må kandidaten tilfredsstille det formelle opptakskravet til studiet. Sjekk kravene på hver av kurslenkene.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Foto: Anleggsmaskinen