Tre faglærere som underviser på fagskoleutdanningen Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket

Nytt og mer fleksibelt studium for blomsterdekoratører  

Under koronaperioden arrangerte Vea et digitalt nettkurs på fagskolenivå for blomsterdekoratører. Responsen, og tilbakemeldingene var ensidig; Veldig bra med så fleksibel undervisning der butikkansatte slipper å reise fra butikken mange ganger i året. Med nytt studium, blir det nå enklere for blomsterdekoratører å fylle på med ny fagkunnskap. 

Helt ny fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Dette har resultert i et nytt deltidsstudium: Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket.  Studiet er for deg som vil utvikle deg til et høyere nivå som blomsterdekoratør og sikre mer lønnsomhet i din bedrift. 

Oppdrag fra bransje og regjeringen 

Oppdraget fra regjeringen til fagskolesektoren er klar; gjør utdanning mer fleksibel og mer tilgjengelig! Staben på Vea jobber kontinuerlig med å imøtekomme dette.  

Vea har hatt mange utdanninger for blomsterdekoratører opp gjennom årene, og utdanningene har stadig endret form og faglig innhold.  

Vanskelig å dra fra butikken 

Ønsket fra bransjen har vært tydelig – Vi ønsker kompetansen, men vi klarer ikke å dra fra butikken vår. Nå har vi igjen hørt på og samhandlet med bransjen, og gjør utdanningen enda mer fleksibel, tilgjengelig og lettere å følge, for de som ønsker å heve sin kompetanse. 

Deltidsstudiet på 2 års har nå kun 3 fysiske samlinger på Vea. Undervisningen og veiledning vil være på nett, slik at du kan jobbe med oppgaver hjemme eller på arbeidsplassen, og når det måtte passe deg best. Det eneste som er fast, er en synkron nettundervisning hver tirsdag i 3 timer. 

Faglig utvikling  

Med større konkurranse med å selge blomster og blomsterrelaterte produkter, må vi faglærte blomsterdekoratører fokusere enda mer på akkurat det vi kan; vårt håndverk og fagkompetanse, sier faglærer Siv Engen Heimdahl engasjert. Vi brenner jo så veldig for å høyne fagkompetansen for blomsterdekoratører, samt vise dem ALLE de mulighetene som de kanskje ikke ser selv.

Vi må få håndverket og kompetansen OPP, UT og FREM! Faglærerne håper så inderlig at det nye studiet bidrar til å gjøre det både tryggere, bedre og ikke minst mer motiverende å drive blomsterhandel. Da trengs det kompetanse og det må læres. 

Miljøfokus 

Miljøfokuset er en rød tråd gjennom hele utdanningen. Hver enkelt av oss har et stort ansvar for å drive mer miljøsmart. Samt å tilby kundene bærekraftige produkter og tjenester. Her ligger det mange muligheter som markedet kan benytte. 

Å gi deg selv eller dine ansatte relevant, fremtidsrettet kompetanse slik at du kan foreta mer bærekraftige valg i utviklingen og utøvelsen av håndverket og håndverksbedriften er viktig. Bærekraftige valg omhandler både utforming av håndverksproduktene, profilering av bedriften og en sirkulærøkonomisk tankegang i hele yrkesutøvelsen, forklarer Siv. 

Bransjeendring 

Tilbake til konkurransesituasjonen, ser vi at bransjen trenger å fokusere enda mer på tjenestebasert drift for økt lønnsomhet, enn på selve produktspekteret.  

Vi ønsker at faglærte aktører skal stå på «barrikaden» og utvikle tidsaktuelle produkter og tjenester med høy faglig kvalitet, sier Siv. Vi må tørre å skille oss ut, tørre å tenke nytt og videreutvikle oss som håndverkere i takt med trender og behov i samfunnet vi lever i.   

Hovedfokuset i utdanningen blir innovasjon og lønnsomhet i håndverksbedriften, miljø- og klimasmart valg, samt bedriftsutvikling som et trygt fundament i det hele.

Nå har blomsterbransjen en unik mulighet til å fylle på med viktig og tidsriktig kunnskap, mener faglærerne og håper mange søker plass til det nye deltidsstudiet for blomsterdekoratører som starter høsten 2023.  

Fakta: 

  • Deltidstudium over 2 år
  • 60 studiepoeng
  • Studieavgift: 15.000, – I tillegg kommer kostnader til materialer til egne praktiske arbeider
  • 3 fysiske samlinger/workshops à 5 dager
  • Søknadsperiode: 1.feb-15.april 2023
  • Opptakskrav: fagbrev blomsterdekoratør eller tilsvarende realkompetanse 
  • Les her om fagskoleutdanningen Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket 
  • Søk om studieplass via Samordna opptak

Tekst: Grethe Bøhn Busterud 02.02.2023 

Kontakt oss

Tre faglærere som underviser på fagskoleutdanningen Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket
Aina Østby, Siv Engen Heimdahl og Ingeborg Sørheim er trea av faglærerne som skal undervise på fagskoleutdanningen Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket. I tillegg vil det være flere innleide forelesere.
Grethe Bøhn Busterud