Fontene med bygning og trær i bakgrunner

Restplasser og suppleringsopptak 2023 

Norges grønne fagskole – Vea tar imot søknader på restplasser, helt til alle studietilbud for høsten 2023 er fulltegnet.

Oversikt over ledige studieplasser legges ut 30.mai

30. mai blir det lagt ut ei liste over ledige studieplasser på fagskoleutdanninger. Da har du en dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser ved Norges grønne fagskole – Vea, som du ønsker å søke på.

Status pr.8.august 2023 er at det er ledige studieplasser på:

31.mai kan du legge inn søknad

31. mai kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser på fagskolen. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra 31.mai.

Fortløpende opptak til fagskoleutdanning

Du kan søke på ledige studieplasser på fagskolen gjennom Samordna opptak. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass. Det er de første som har søkt som blir vurdert for tilbud. Husk å sjekke hva som er opptakskravet til utdanningen, og legg ved relevant dokumentasjon.

Opptaket til fagskoleutdanninger skjer gjennom Samordna opptak

Lista over ledige studieplasser blir oppdatert jevnlig. Nye tilbud kan bli lagt ut, dersom noen takker nei til studieplass. Les mer her: Samordna opptak, ledige studieplasser

To studietilbud ble trukket etter søknadsfrist

To av fagskolens studietilbud ble trukket etter søknadsfrist. Dette gjaldt «Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket» og «Historiske gartnerfag». Begge studietilbudene hadde for få kvalifiserte søkere til at studiet kunne settes i gang.

Opptaket til videregående utdanning for voksne skjer gjennom Vea sitt søknadsskjema.

Her er det ingen restplasser, og ingen mulighet til å søke for opptak med studiestart høsten 2023.

  • Gartnerutdanning, deltid (fulltegnet og har venteliste)
  • Blomsterdekoratør, deltid (fulltegnet og har venteliste)

Kontakt oss

Arild Kristiansen