Hvite pioner i full blomstring på Norges grønne fagskole - Vea

Sommer og ferietid på Vea 2023 

Det er sommerstemning og ferietid for både ansatte og studenter på Vea. Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss i sommer og hva som skjer etter ferien.

Ferietid

Norges grønne fagskole – Vea har begrenset aktivitet i uke 27, 28, 29, 30 og 31. Gartnere og sommerhjelper er på jobb gjennom hele sommeren for å ta vare på uteområdet, mens studenter, elever, lærere og mange i administrasjonen har ferie. Fra mandag 7.august er vi på plass igjen og kan ta imot alle typer henvendelser. Om du har behov for å få tak i noen, og ikke kan vente til etter ferien, finner du oversikt over personalet og deres telefonnummer her: Ansatte på Vea

Opptak til fagskoleutdanning

Vi tar imot søknader om studieplass helt frem til studiestart dersom det er igjen ledige plasser. Eventuelle restplasser til våre fagskoleutdanninger finner du på Samordna opptak. Det blir ikke gjort opptak i ukene 28, 29 og 30. Dersom du søker i denne perioden, vil søknaden din stå som ubehandlet frem til første suppleringsopptak etter sommerferien. Det første opptaket etter sommerferien sendes ut 2.august 2023.

Studiekontrakt

Vi pleier å sende ut studiekontrakt og faktura for registreringsavgift til alle fagskolestudenter før sommerferien. På grunn av problemer hos en ekstern leverandør, har vi utfordringer med dette. Det betyr at studiekontrakt kanskje blir sendt i begynnelsen av august. Dersom du nå vet at du ikke kommer til å benytte studieplassen, må du gå inn i Samordna opptak og takke nei der, slik at vi kan gi plassen til en av de som står på venteliste.

Opptak til gartnerutdanning og blomsterdekoratørutdanning for voksne

Det er lange ventelister og dessverre ingen mulighet til å kunne søke om opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning for studiestart høsten 2023.

Spørsmål om opptak

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt på e-post: opptak@vea-fs.no På grunn av ferieavvikling vil du ikke få svar på søknad eller henvendelser i perioden 6.juli-1.august 2023.

Hybel på Vea

Vi starter med nytt bookingsystem for hybler fra høsten 2023. Alle studenter og elever vil få informasjon om dette, så snart det er klart. Har du spørsmål om hybel kan det sendes til hybel@vea-fs.no På grunn av ferieavvikling kan du ikke forvente å få svar på henvendelser angående hybel i ukene 28, 29, 30 og 31.

Studiestart

Vi har ulik tid for studiestart på de forskjellige utdanningstilbudene. Første studiestart er mandag 21.august kl.08.00.

Dette er datoer for oppstart av de ulike studietilbudene:

Mandag 21.august kl.08.00

 • Blomsterdekoratør deltid (BVD23)
 • Gartnerutdanning deltid (GV23)
 • Interiør

Onsdag 23.august kl.08.00

 • Grøntanleggsforvaltning
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Hageplanlegging

Mandag 28.august kl.08.00

 • Gartnerutdanning deltid (GV22)
 • Blomsterdekoratør deltid (BVD22)

Tirsdag 29.august kl.08.00

 • Planteinstallasjoner i innerom

Onsdag 30.august kl.08.00

 • Grønn helse

Onsdag 6.september kl. 08.00

 • Anleggsgartnertekniker

Tirsdag 12.september, digitalt oppstartsmøte

 • Anleggsledelse, Skjetten, kl:10:00-11:00
 • Anleggsledelse, Tromsø, kl:10:00-11:00
 • Prosjektledelse, kl:12:00-13:00

Onsdag 13.september kl:08:00

 • Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs

Mandag 25.september kl.08.00

 • Bedriftsledelse (For de som tar Grøntanleggsforvaltning og Anleggsgartnertekniker)

Tirsdag 10.oktober kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)
 • Prosjektledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)

Tirsdag 24.oktober kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted, Scandic Ishavshotell, Tromsø)

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer!

Tekst og foto: Dorte Finstad

Her finner du praktisk informasjon til deg som er student/elev på Vea: Studentguide 2023/2024

Kontakt oss

Dorte Finstad