Tre med rosa blomster og Mjøsa i bakgrunnen

Sommer og ferietid på Vea 2024 

Det er sommerstemning og ferietid for både ansatte og studenter på Vea. Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss i sommer og hva som skjer etter ferien.

Ferietid

Norges grønne fagskole – Vea har begrenset aktivitet i uke 28, 29, 30 og 31. Gartnere og sommerhjelper er på jobb gjennom hele sommeren for å ta vare på uteområdet, mens studenter, elever, lærere og mange i administrasjonen har ferie. Fra mandag 5.august er vi på plass igjen og kan ta imot alle typer henvendelser.

Opptak til fagskoleutdanning

Vi tar imot søknader om studieplass helt frem til studiestart dersom det er igjen ledige plasser. Eventuelle restplasser til våre fagskoleutdanninger finner du på Samordna opptak. Det blir ikke gjort opptak i ukene 28, 29, 30 og 31. Dersom du søker i denne perioden, vil søknaden din stå som ubehandlet frem til første suppleringsopptak etter sommerferien. Det første opptaket etter sommerferien sendes ut 7.august 2024.

Opptak til blomsterdekoratørutdanning og gartnerutdanning for voksne

Blomsterdekoratørutdanningen har fortløpende opptak, frem til utdanningen er fulltegnet. Når det gjelder gartnerutdanning, er det lang venteliste og dessverre ingen mulighet til å kunne søke om opptak for studiestart høsten 2024.

Spørsmål om opptak

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt på e-post: opptak@vea-fs.no På grunn av ferieavvikling vil du ikke få svar på søknad eller henvendelser i perioden 5.juli- 5.august 2024.

Hybel på Vea

På grunn av lang reisevei er det mange som ønsker å komme til Vea dagen før studiestart. Det er mulig å booke hybel med ankomst dagen før studiestart. Her kan du lese om hybel: Overnatting på Vea.   Har du spørsmål om hybel kan du ta kontakt på e-post: hybel@vea-fs.no På grunn av ferieavvikling kan du ikke forvente å få svar på henvendelser angående hybel i ukene 28, 29, 30 og 31.

Studiestart

Vi har ulik tid for studiestart på de forskjellige utdanningstilbudene.

Dette er datoer for oppstart av de ulike studietilbudene:

Mandag 19.august kl.08.00

 • Blomsterdekoratør deltid (BVD24)
 • Gartnerutdanning deltid (GV24)

Mandag 19.august kl.12.00 i Trondheim

 • Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg (Samlingssted Trondheim)
 • Hageplantenes historie (Samlingssted Trondheim)
 • Hagekunstens historie (Samlingssted Trondheim)

Tirsdag 20.august kl.08.00

 • Interiør

Onsdag 21.august kl.08.00

 • Grøntanleggsforvaltning
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Skjøtsel og drift av uteområder

Mandag 26.august kl.08.00

 • Gartnerutdanning deltid (GV23)
 • Blomsterdekoratør deltid (BVD23)

Onsdag 28.august kl.08.00

 • Grønn helse

Onsdag 4.september kl. 08.00

 • Anleggsgartnertekniker (Anleggsteknikk)

Torsdag 12.september (digitalt oppstartsmøte)

 • Anleggsledelse (Skjetten) kl:10:00-11:00
 • Anleggsledelse (Bergen) kl:10:00-11:00
 • Prosjektledelse, kl:10:00-11:00
 • Bedriftsledelse, kl:11:00-12:00

Tirsdag 17.september kl:08:30 

 • Bedriftsledelse (LMF) (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)

Onsdag 18.september kl:08:00

 • Anleggsgartnertekniker (Faglig ledelse)

Tirsdag 24.september kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)
 • Prosjektledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)

Mandag 30.september kl.08.00

 • Bedriftsledelse (For de som tar Grøntanleggsforvaltning)

Tirsdag 22.oktober kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted, Quality Edvard Grieg hotel, Bergen)

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer!

Tekst: Dorte Finstad

Her finner du praktisk informasjon til deg som er student/elev på Vea: Studentguide 2024/2025

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud