Overvann – naturligvis, en viktig fagdag

Norges grønne fagskole – Vea arrangerer fagdag i samarbeid med FAGUS (faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren). Fagdagen finner sted på Prøysenhuset i Ringsaker, 3. mars. kl.08.30-15.30.

Det er et stort behov for kunnskap om praktiske løsninger, muligheter og utfordringer knyttet til overvannsdisponering hos ulike samfunnsaktører. Aktørene vet at økt nedbør gir utfordringer som må løses, men mangler gjerne verktøyene de trenger. Vi håper at vi med denne fagdagen kan nå ut til en stor bredde av aktører i samfunnet og at vi dermed bidrar til å spre viktig kunnskap.…

Her kan du få LOD-kunnskap!

Været, som følge av klimaendringene, i kombinasjon med ny kunnskap og urbanisering, gjør at vi ikke lengre kan håndtere nedbør på den måten som er gjort siden vann- og avløpsavdelingene oppsto. Nå skal naturbaserte løsninger alltid vurderes.

Men hva er naturbaserte løsninger? Kan vi være sikre på at disse virker? Hvor skal vi starte og hvordan gjøres dette, egentlig? Det får deltakerne på fagdagen om naturbaserte overvannsløsninger kunnskap om på Prøysenhuset i Ringsaker 3. mars.

Erfarne arrangører

Fagdagen arrangeres av Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med FAGUS, som står for Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.…

«I Norge trenger vi flere mestere enn mastere» Jonas Gahr Støre til VG.

Jeg henvender meg også til deg som har startet egen håndverksbedrift, og som ønsker økt kompetanse i hvordan du organiserer, leder og styrer bedriften. Eller er du praktiker som ønsker å bli kjent med anerkjente teorier og modeller samt beste oppdaterte praksis innenfor fagfeltene organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring – i så fall bør du lese videre …

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring og tenk tilbake på de 3-5 siste årene i din bransje. Har noe forandret seg?…

Kurstilbud

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr mange ulike typer kurs, både for profesjonelle og andre som er interessert i grønne fagområder. I kurskalenderen nedenfor, finner du oversikt over alle kurs vi tilbyr, hvem de passer for og skjema for påmelding. Vi oppdaterer kurskalenderen med nye kurstilbud fortløpende, så følg med for å finne de kursene som passer for deg. Om du har behov for overnatting i forbindelse med kurs, kan du bestille det ved påmelding eller ta kontakt med oss.

Vi ønsker deg velkommen til Vea på kurs!…

Artikkel fra Mestern

Ny tilbyder av mesterutdanninga

Norges grønne fagskole – Vea startet i høst opp mesterutdanning for alle mesterfagene utenom bygg- og bilfagene. Det første kullet med studenter hadde sitt oppstartsseminar i Oslo i september.

Tidligere har Vea tilbudt utdanningen Ledelse i håndverksfag som på visse vilkår har gitt studentene fritak for mesterutdanningen. Men fra i høst er Vea en fullverdig tilbyder av mesterutdanning i estetiske fag, møbel- og trefag, verkstedhåndverksfag, grafiske fag og matfag. Interessen har vært stor for det nye tilbudet og det var 12 håndverkere som startet på utdanningen nå i høst.…

Mesterstudentene jubler!

Mesterklassen

Klassen har bestått av håndverkere med fagbrev som møbelsnekker, frisør, blomsterdekoratør, bunadtilvirker, skomaker og maskør- og parykkmaker. Noen av dem driver egne firma, mens andre er ansatt i en bedrift.

Mesterundervisning

De har fulgt mesterundervisningen i Oslo, der de har møttes for 5 helgesamlinger i løpet av ett år. I tillegg har de hatt undervisning og veiledning fra faglærer på nett. Det siste halve året har de jobbet med en fordypningsoppgave.

Forretningsplan 

Fordypningsoppgaven har blant annet vært å lage en forretningsplan for egen bedrift eller en tenkt bedrift.…

Å ha Mesterbrev er et verktøy på lik linje med kniv og saks.

  • Klasse: Ledelse i håndverksfag
  • Alder: 34
  • Kommer fra: Nesodden

Bakgrunn: Blomsterdekoratør med fagbrev

Jeg har mange impulser og ideer og bakgrunnen min preges av det. Jeg har gått på Steinerskolen der vi jobbet mye med kreative fag og håndverk. Jeg ser meg selv som et visuelt og estetisk fokusert menneske. Jeg har studert både foto og musikkproduksjon før jeg landet på blomsterfaget. Min mor driver med økologisk mat og jeg har jobbet for henne siden jeg var helt liten.

Jeg har nå jobbet 12 år i blomsterbransjen, men kun to av de årene i butikk.…

Du lærer veldig mye mer enn det du tror!

Isac Våge driver sin egen bedrift, Skomakermester Våge i Gjøvik. Han er tredje generasjons skomaker og tok over firmaet etter faren. «Jeg ville at bedriften skulle være noe mer enn det hadde vært tidligere og ønsket å ha mesterbrev». Nå har han spesialisert seg på reparasjon av kvalitetssko, er godkjent skomaker av Red Wings og selger sko av høy kvalitet fra tre internasjonale merker.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta mesterutdanning?

Jeg ønsket mer kompetanse til å kunne drive min egen bedrift, slik at jeg skulle få det beste ut av mitt eget firma.

Ny godkjenning fra mesterbrevnemda

Mesterbrevnemda har godkjent bedriftsledelsen som er en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning på Vea.

For anleggsgartnere som tar fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse, er dette en god nyhet!

Studenter som har fullført og bestått fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning og har karakteren D eller bedre i modul III Bedriftsledelse, får fritak for fagområdet Bedriftslelse i mesterutdanningen. Dette gjelder kun de som har fagbrev i Anleggsgartnerfaget.

Se Mesternemda sine nettsider for å se hva som kreves for å kunne søke om Mesterbrev: Søk om Mesterbrev