Overvann – naturligvis, en viktig fagdag

Norges grønne fagskole – Vea arrangerer fagdag i samarbeid med FAGUS (faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren). Fagdagen finner sted på Prøysenhuset i Ringsaker, 3. mars. kl.08.30-15.30.

Det er et stort behov for kunnskap om praktiske løsninger, muligheter og utfordringer knyttet til overvannsdisponering hos ulike samfunnsaktører. Aktørene vet at økt nedbør gir utfordringer som må løses, men mangler gjerne verktøyene de trenger. Vi håper at vi med denne fagdagen kan nå ut til en stor bredde av aktører i samfunnet og at vi dermed bidrar til å spre viktig kunnskap.…

Her kan du få LOD-kunnskap!

Været, som følge av klimaendringene, i kombinasjon med ny kunnskap og urbanisering, gjør at vi ikke lengre kan håndtere nedbør på den måten som er gjort siden vann- og avløpsavdelingene oppsto. Nå skal naturbaserte løsninger alltid vurderes.

Men hva er naturbaserte løsninger? Kan vi være sikre på at disse virker? Hvor skal vi starte og hvordan gjøres dette, egentlig? Det får deltakerne på fagdagen om naturbaserte overvannsløsninger kunnskap om på Prøysenhuset i Ringsaker 3. mars.

Erfarne arrangører

Fagdagen arrangeres av Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med FAGUS, som står for Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.…

Kurstilbud

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr mange ulike typer kurs, både for profesjonelle og andre som er interessert i grønne fagområder. I kurskalenderen nedenfor, finner du oversikt over alle kurs vi tilbyr, hvem de passer for og skjema for påmelding. Vi oppdaterer kurskalenderen med nye kurstilbud fortløpende, så følg med for å finne de kursene som passer for deg. Om du har behov for overnatting i forbindelse med kurs, kan du bestille det ved påmelding eller ta kontakt med oss.

Vi ønsker deg velkommen til Vea på kurs!…