Antikvarisk drift og skjøtsel 

Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på drift og skjøtsel av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselplaner, planlegge og gjennomføre drifts- og skjøtseltiltak for hagens ulike grønne og grå elementer, basert på uttesting av historiske skjøtselmetoder, gartnerhistorie og annen dokumentasjon.

Beskrivelse av studiet:

Studiet er praksisbasert og temabasert, med vekt på gartnerhåndverket. Samlingsukene foregår på Vea, og på ulike anlegg i Europa, der de aktuelle håndverkstradisjonene er levende.

Oppbygging av studiet:

Antikvarisk drift og skjøtsel er én av to moduler som inngår i fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse. Du kan velge å ta en av modulene, eller begge to. Det kan være en fordel å gjennomføre Historiske grøntanlegg før man tar Antikvarisk drift og skjøtsel.

Faglig innhold:

  • Historiefag: 10 studiepoeng
  • Tekniske fag: 10 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 10 studiepoeng

Tittel:

Antikvarisk drift og skjøtsel gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med modulen Historiske grøntanlegg som til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Gartner med antikvarisk kompetanse.

Fleksibel utdanning: 

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, mellom samlingene.

Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2021: 36, 41, 45, 49, 3, 10 og 17. Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse på skjøtsel og drift av historiske hager, og kan få jobb i historiske hageanlegg,  som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

Vi anbefaler å studere videre, og ta modulen Historiske grøntanlegg.

For detaljer om studiet les: Antikvarisk drift og skjøtsel, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: