Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse 

Fagskolestudiet Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å drive blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, salg, service og utstillingsteknikk.

Beskrivelse av studiet:

Sentralt i dette faget står utøvelse av blomsterfaglig ledelse og utvikling av nye forretningskonsepter rettet mot blomsterdekoratørbransjen. Du får kompetanse i det å veilede kolleger og lærlinger, og utvikle en god servicekultur i bedriften. Innsalg av blomsterarbeider til kunder, det å lage utstillinger og utforming av konkurransedyktige anbud, er også en viktig del av studiet.

Oppbygging av studiet:

Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Du kan velge å ta én av modulene, eller alle, over to eller tre år.

Faglig innhold:

  • Konseptutvikling
  • Faglig innovasjon
  • Anvendt botanikk
  • Faglig ledelse og veiledning
  • Kulturforståelse

Tittel:

Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med Blomsterfaglig produktutvikling, samt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse.

Fleksibel utdanning: 

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: