Blomsterfaglig produktutvikling 

Fagskolestudiet Blomsterfaglig produktutvikling er en høyere yrkesfaglig utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet kompetanse i å drive markedstilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget med fokus på håndverk, kvalitet og lønnsomhet.

Beskrivelse av studiet:

Studiet gir deg kompetanse innen markedstilpasset produktutvikling med vekt på bærekraft, håndverk, estetikk, effektivitet og lønnsomhet. Du får mulighet til å fordype deg i fagets ulike disipliner og teknikker, og finne miljøvennlige og lønnsomme løsninger. Studiet gir deg innsikt i hvordan andre løser blomsterfaglige problemstillinger i en sterkt konkurranseutsatt bransje. Gjennom deling av erfaringer får du nye perspektiver på hvordan utvikle produkter som kundene etterspør og det å utvikle strategier for å ligge i forkant av utviklingen.

Oppbygging av studiet:

Blomsterfaglig produktutvikling er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Du kan velge å ta én av modulene, eller alle over to eller tre år.

Faglig innhold:

  • Blomsterfaglig fordypning
  • Anvendt botanikk
  • Produktutvikling
  • Kulturforståelse

Tittel:

Blomsterfaglig produktutvikling gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, samt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse.

Fleksibel utdanning: 

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger på Vea. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2021: 35, 39, 43, 48, 3, 7, 11, 18 og 23 (eksamen). Med forbehold om at det kan komme endringer.

For detaljer om studiet les: Blomsterfaglig produktutvikling, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: