Botanisk design og ledelse 

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å drive markedstilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk.

Beskrivelse av studiet:

Studiet gir deg faglig inspirasjon med trening av de kreative musklene. Du får kompetanse i bærekraftig utøvelse av faget og hvordan være en god faglig leder. I produktutviklingen jobber du med å finne lønnsomme og estetiske løsninger som er tilpasset det kunden vil ha. Utvikling av forretningskonsepter som ivaretar nye måter å selge og markedsføre blomsterarbeider på, er også en del av studiet.

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av tre moduler. Du kan velge å ta modulene over to eller tre år.

Moduler:

 • Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
 • Blomsterfaglig produktutvikling
 • Bedriftsledelse

Faglig innhold:

 • Blomsterfaglig fordypning
 • Anvendt botanikk
 • Produktutvikling
 • Kulturforståelse
 • Konseptutvikling
 • Faglig innovasjon
 • Faglig ledelse og veiledning
 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring

Tittel:

Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2021: 35, 39, 43, 48, 3, 7, 11, 18 og 23 (eksamen). Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Som Fagskolekandidat Botanisk design og ledelse kan du etablere og drive egen bedrift, eller arbeide som leder eller mellomleder i andres bedrift. Du kan bli produktutvikler og bidra til utvikling av hjelpemidler, teknikker og disipliner, samt spesialisere deg innen vareeksponering/utstilling. Du kan også organisere opplæring i faget og veilede ansatte eller kolleger innen både salg/service og i utøvelsen av håndverket. Du kan også søke mesternemda om å bli godkjent Mester.

For detaljer om studiet les: Botanisk design og ledelse, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: