Experimental expressions with plant materials

Fagskolestudiet «Experimental expressions with plant materials» er en høyere yrkesfaglig utdanning med fokus på bærekraftig bruk av plantematerialer og dets tekniske muligheter.
Om studiet

Studiet fokuserer på bruk av plantematerialer som estetiske uttrykk, innen kunst, kunsthåndverk eller som rent håndverk. Målet er å bruke materialet på en bærekraftig måte og skape opplevelser i rom, med bruk av visuelle virkemidler. For de som har bakgrunn i et praktisk estetisk fag, åpnes det for å kombinere dette med bruk av plantematerialer. Målet er også å gi hverandre impulser fra alle de ulike fagretningene som ofte møtes i dette studiet; kunst, blomsterdekorering, keramikk, teater, håndverk, kunsthåndverk osv., avhengig av hvilken studentgruppe som møtes.

Samlingene på Vea baserer seg i vesentlig grad på praktisk arbeid med plantematerialer, testing, eksperimenter, utprøving av lys og bruk av ulike rom. En viktig del er også å bli kjent med plantematerialers egenskaper, høstemuligheter og oppbevaring.

De fleste samlingene er på Vea hvor det finnes muligheter for lange arbeidsdager og stor materialtilgang.

De to samlingene som ikke er på Vea, har ulike mål. Den ene som inspirasjon innen både kunst, lyssetting og design, den andre for utprøving av ulike biotoper i praktisk arbeid med landart.

Personlig utvikling er også en stor del av dette studiet.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Experimental expressions with plant materials er på 30 studiepoeng.

Faglig innhold, to deler

 • Eksperimentering og bruk av plantemateriale i kombinasjon med annet håndverk
 • Idé- og konseptutvikling som inkluderer prosjektledelse i kreative arbeider, utstillingsteknikk, kommunikasjon og formidling
Målet med studiet

Målet er å bruke materialet på en bærekraftig måte og skape opplevelser i rom, med bruk av visuelle virkemidler.

Samlinger og studiested

 

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det vil være 7 fysiske samlinger à 4-5dager. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen: Experimental expressions with plant materials

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv, Norway. To av samlingene holdes utenfor Norge.

Samlinger for 2024/25:

Samlinger for høsten 2024 er foreløpig ikke fastsatt.

Opptakskrav
 • Fagbrev for blomsterdekoratør
 • Fagbrev aktivitør
 • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • Fagbrev anleggsgartner
 • Fagbrev gartner/ Vg3 garnernæring
 • Svennebrev frisør
 • Svennebrev gipsmaker
 • Svennebrev gjørtler
 • Svennebrev håndbokbinder
 • Svennebrev keramiker
 • Svennebrev kurvmaker
 • Svennebrev håndvever
 • Svennebrev kostymesyer
 • Svennebrev profileringsdesigner.
 • Vg3 interiør
 • Vg3 utstillingsdesign
 • Vg3 kunst design og arkitektur
 • Vg3 musikk
 • Vg3 dans
 • Vg3drama
 • Vg3 medier og kommunikasjon

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Slik søker du

Søknadsweben for samordna opptak er kun på norsk. Om du er søker fra Norge eller andre nordiske land, søker du her: https://www.samordnaopptak.no 

Er du søker fra Sverige eller Danmark og ikke har norsk fødselsnummer, skal du søke via https://www.samordnaopptak.no og velge «Gå til innlogging uten norsk fødselsnummer»

Engelskspråklige søkere skal søke her: Applicationform «Experimental expressions with plant materials«

Experimental expressions with plant materials

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: EUR 714 /NOK 7 500,-
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg

Karianne Storvik var sulten på å utvikle seg videre etter å ha tatt fagbrev som blomsterdekoratør, og har tatt to fagskoleutdanninger ved Norges grønne fagskole – Vea.
«Det handler om å bruke naturen i skolen, ta i bruk det som er rundt oss, som er nært og gratis, som kan skape sterkere bånd til miljø og natur!»
Vea tilbyr denne fagskoleutdanningen hvert andre år, og høsten 2022 starter vi med et nytt kull. Runi Kristoffersen og Siv Engen Heimdahl er de som underviser mest på denne samlingsbaserte utdanningen.
Nå driver hun «Kransen» og tilbyr botaniske arbeider, kurs og dekoreringsoppdrag med naturmaterialer.
Don’t think for a second if you want to change your life, vision, creative ideas and make a total upgrade!
The students at «Experimental expressions with plant materials» had a very interesting garthering at Vea in week 48
Et tidligere årlig arrangement er på plass igjen etter noen års pause. I år var tema: Land-art under overskriften Biodiversitet.
Lino Petersson got an invitation from the commune of Malmø city to make sculptures of the rubbish that they took up from the channels.
Ingunn Johanne Hansens vevde bjørkeskulpturer var utstilt på Norsk skogmuseum på Elverum sommeren 2021.
Marit Silsand, a student at Experimental expressions with plant materials, opened an exhibition in Tønsberg town in connection to the 1150 years jubilee of the city
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.