Experimental expressions with plant materials

Fagskolestudiet «Experimental expressions with plant materials» er en høyere yrkesfaglig utdanning med fokus på bærekraftig bruk av plantematerialer og dets tekniske muligheter.
Om studiet

Studiet fokuserer på bruk av plantematerialer som estetiske uttrykk, innen kunst, kunsthåndverk eller som rent håndverk. Målet er å bruke materialet på en bærekraftig måte og skape opplevelser i rom, med bruk av visuelle virkemidler. For de som har bakgrunn i et praktisk estetisk fag, åpnes det for å kombinere dette med bruk av plantematerialer. Målet er også å gi hverandre impulser fra alle de ulike fagretningene som ofte møtes i dette studiet; kunst, blomsterdekorering, keramikk, teater, håndverk, kunsthåndverk osv., avhengig av hvilken studentgruppe som møtes.

Samlingene på Vea baserer seg i vesentlig grad på praktisk arbeid med plantematerialer, testing, eksperimenter, utprøving av lys og bruk av ulike rom. En viktig del er også å bli kjent med plantematerialers egenskaper, høstemuligheter og oppbevaring.

De fleste samlingene er på Vea hvor det finnes muligheter for lange arbeidsdager og stor materialtilgang.

De to samlingene som ikke er på Vea, har ulike mål. Den ene som inspirasjon innen både kunst, lyssetting og design, den andre for utprøving av ulike biotoper i praktisk arbeid med landart.

Personlig utvikling er også en stor del av dette studiet.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Experimental expressions with plant materials er på 30 studiepoeng.

Faglig innhold, to deler

 • Eksperimentering og bruk av plantemateriale i kombinasjon med annet håndverk
 • Idé- og konseptutvikling som inkluderer prosjektledelse i kreative arbeider, utstillingsteknikk, kommunikasjon og formidling
Målet med studiet

Målet er å bruke materialet på en bærekraftig måte og skape opplevelser i rom, med bruk av visuelle virkemidler.

Samlinger og studiested

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det vil være 7 fysiske samlinger à 4-5dager. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen: Experimental expressions with plant materials

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv, Norway. To av samlingene holdes utenfor Norge.

Samlinger for 2024/25:

Dette er de foreløpig planlagte ukene for fysiske samlinger for studieåret 2024/2025: uke 36, 41, 45(ekskursjon), 3, 7, 11, 17 (ekskursjon), 21 og 22 (eksamensuker).

Opptakskrav
 • Fagbrev for blomsterdekoratør
 • Fagbrev aktivitør
 • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • Fagbrev anleggsgartner
 • Fagbrev gartner/ Vg3 gartnernæring
 • Svennebrev frisør
 • Svennebrev gipsmaker
 • Svennebrev gjørtler
 • Svennebrev håndbokbinder
 • Svennebrev keramiker
 • Svennebrev kurvmaker
 • Svennebrev håndvever
 • Svennebrev kostymesyer
 • Svennebrev profileringsdesigner.
 • Vg3 interiør
 • Vg3 utstillingsdesign
 • Vg3 kunst design og arkitektur
 • Vg3 musikk
 • Vg3 dans
 • Vg3drama
 • Vg3 medier og kommunikasjon

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Slik søker du

Søknadsweben for samordna opptak er kun på norsk. Om du er søker fra Norge eller andre nordiske land, søker du her: https://www.samordnaopptak.no 

Er du søker fra Sverige eller Danmark og ikke har norsk fødselsnummer, skal du søke via https://www.samordnaopptak.no og velge «Gå til innlogging uten norsk fødselsnummer»

Engelskspråklige søkere skal fra 1.februar søke her: Applicationform «Experimental expressions with plant materials«

Experimental expressions with plant amterials
Experimental expressions with plant materials

Experimental expressions with plant materials

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: EUR 714 /NOK 7 500,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 2.september 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg