Experimental expressions with plant materials 

Fagskolestudiet «Experimental expressions with plant materials» er en høyere yrkesfaglig utdanning, der det er fokus på bærekraftig bruk av plantematerialer og dets tekniske muligheter. Studiet fokuserer på å skape installasjoner og opplevelser med bruk av plantematerialer.

Studiet baseres på bruk av plantematerialer som estetiske uttrykk, innen kunst, kunsthåndverk eller som rent håndverk. Målet er å bruke materialet på en bærekraftig måte og skape opplevelser i rom, med bruk av visuelle virkemidler. For de som har bakgrunn i et praktisk estetisk fag, åpnes det for å kombinere dette med bruk av plantematerialer. Målet er også å gi hverandre impulser fra alle de ulike fagretningene som ofte møtes i dette studiet; kunst, blomsterdekorering, keramikk, teater, håndverk, kunsthåndverk osv., avhengig av hvilken studentgruppe som møtes.

Samlingene på Vea baserer seg i vesentlig grad på praktisk arbeid med plantematerialer, testing, eksperimenter, utprøving av lys og bruk av ulike rom. En viktig del er også å bli kjent med plantematerialers egenskaper, høstemuligheter og oppbevaring.

De fleste samlingene er på Vea hvor det finnes muligheter for lange arbeidsdager og stor materialtilgang.

De to samlingene som ikke er på Vea, har ulike mål. Den ene som inspirasjon innen både kunst, lyssetting og design, den andre for utprøving av ulike biotoper i praktisk arbeid med landart.

Personlig utvikling er også en stor del av dette studiet.

Faglig innhold

  • Eksperimentering og bruk av plantemateriale i kombinasjon med annet håndverk
  • Idé- og konseptutvikling som inkluderer prosjektledelse i kreative arbeider, utstillingsteknikk, kommunikasjon og formidling

Fleksibel utdanning

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen: Experimental expressions with plant materials

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv, Norway. To av samlingene holdes utenfor Norge.

Samlinger for 2022/23:

Fra høsten 2022 er det lagt opp til samlinger disse ukene: 36, 43, 49, 3, 9, 13 og 17. Uke 22 og 23 er satt av for eksamensgjennomføring. Du finner oversikt over samlingene her: Gatherings 2022-2023

Slik søker du

Søknadsweben for samordna opptak er kun på norsk. Om du er søker fra Norge eller andre nordiske land, søker du her: https://www.samordnaopptak.no 

Er du søker fra Sverige eller Danmark og ikke har norsk fødselsnummer, skal du søke via https://www.samordnaopptak.no og velge «Gå til innlogging uten norsk fødselsnummer»

Engelskspråklige søkere skal søke her:Applicationform «Experimental expressions with plant materials»

Praktisk informasjon
Det er mulig å søke om hybelplass for de fysiske samlingene på Vea. Du vil få informasjon om dette, etter at du er tatt opp som student. Om du vil vite mer om vårt hybeltilbud, kan du lese om det her: Hybeltilbud på Vea

 

 

For mer informasjon ta kontakt med: