Gartner med antikvarisk kompetanse 

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Beskrivelse av studiet:

Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaureringsarbeider. Studiet går ut på å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg, alt basert på historiske kilder, feltarbeid, uttesting av historiske metoder og annen dokumentasjon.

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurering- og skjøtselprosjekter. Teorien består blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselhistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet i innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. I forbindelse med disse må du regne med utgifter til reise og opphold.

Oppbygging av studiet: 

Studiet består av ett år med konkrete restaureringsprosjekter og ett år med skjøtselprosjekter på temabaserte samlinger.

Studiet består av 2 moduler:

  • Historiske grøntanlegg
  • Antikvarisk drift og skjøtsel

Faglig innhold:

  • Historiefag: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 20 studiepoeng
  • Tekniske fag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 10 studiepoeng

Tittel:

Fagskolekandidat Gartner med antikvarisk kompetanse

Fleksibel utdanning: 

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.
Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22:

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2021: 36, 41, 45, 49, 3, 10 og 17 Med forbehold om at det kan komme endringer.

Veien videre:

Etter endt utdanning har du tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse, og kan få jobb i historiske hageanlegg, så som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg.

For detaljer om studiet les: Gartner med antikvarisk kompetanse, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: