Historiske grøntanlegg 

Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer å behandle hager som kulturminner, med særlig vekt på restaurering av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide restaureringsplaner, planlegge og gjennomføre restaureringstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer, basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon.

Beskrivelse:

Studiet har både praktiske og teoretiske økter, og vi jobber med konkrete restaureringsprosjekter. Teorien består bl.a. av en innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier og lovverk.

Oppbygging av studiet:

Historiske grøntanlegg er én av to moduler som inngår i fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse. Du kan velge å ta en av modulene, eller begge to.

Faglig innhold:

  • Historiefag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 10 studiepoeng

Tittel:

Historiske grøntanlegg gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med modulen Antikvarisk drift og skjøtsel, som til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Gartner med antikvarisk kompetanse.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.
Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Veien videre:

Etter endt utdanning får du spesialkompetanse på historiske hager, med vekt på restaurering av hagens grønne og grå elementer. Du kan få jobb i historiske hageanlegg, som museer, parker, ulike offentlige og private grøntanlegg. Vi anbefaler å studere videre, og ta modulen Antikvarisk drift og skjøtsel.

For detaljer om studiet les: Historiske grøntanlegg, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: