Lokal overvannsdisponering 

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere. Du lærer å planlegge og bygge gode LOD-tiltak, ved å bruke overflatevann som en ressurs med blå-grønne løsninger.

Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus. Lokal overvanndisponering er en spesialkompetanse i et raskt voksende og viktig fagområde. Klimaendringene fører til perioder med mye nedbør, men også lange tørkeperioder. Dette gjør at elementer fra naturen bringes tilbake til der vi bor og oppholder oss.
Målet med studiet er å gi deg kompetanse til å ta gode og avgjørende beslutninger i prosessen fra planlegging til ferdigstilling i prosjekter.

Fleksibel utdanning:
Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Faglig innhold:
Kommunal-teknikk m/ADK: 5 studiepoeng
LOD- tiltak, funksjon og virkemåte: 15 studiepoeng
Planlegging og bygging av LOD-tiltak: 10 studiepoeng

Veien videre:

Etter endt utdanning har du tilegnet deg viktig spesialkompetanse som kommunesektoren og bygg -og anleggsbransjen har stort behov for.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: