Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket

Fagskolestudiet Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket er en høyere yrkesfaglig utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen å drifte en lønnsom og bærekraftig blomsterbedrift.
Om studiet

Fokusområdene i utdanningen er å dreie fra et produktfokusert til et mer tjenestebasert perspektiv. Utdanningen setter fokus på at håndverksbedriften med faglærte blomsterdekoratører, skal skille seg fra ufaglærte aktører ved å tilby tidsaktuelle produkter/tjenester med høy faglig kvalitet.

Hovedfokus i utdanningen er innovasjon og lønnsomhet i håndverksbedriften, miljø- og bærekraft, bedriftsutvikling med dreining av fokus fra produkt til tjeneste.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket er et selvstendig studium på 60 studiepoeng.

Faglig innhold, emner:

  • Praktisk plantekunnskap og bruk av planter i rom
  • Bedriftsutvikling mot en mer bærekraftig bedrift
  • Innovasjon og utvikling i håndverket
  • Bryllup, binderi og trender
  • Økonomi og ledelse i små håndverksbedrifter
  • Eksponering i rom
  • Sorgbinderi
  • Markedsføring og nettbruk i små håndverksbedrifter
  • Økonomi og lønnsomhet i blomsterdekoratøryrket
Målet med studiet

Målet med studiet er å gi deg som blomsterdekoratør relevant,  fremtidsrettet kompetanse slik at du kan foreta mer bærekraftige valg i utviklingen og utøvelsen av håndverket og håndverksbedriften. Bærekraftige valg omhandler både utforming av håndverksproduktene, profilering av bedriften og en sirkulærøkonomisk tankegang i hele yrkesutøvelsen.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med tre fysiske samlinger på Vea. Undervisning og veiledning vil være tilgjengelig på nett slik at du kan jobbe med oppgaver hjemme eller på arbeidsplassen når det passer best for deg. Eventuelle kostnader til materialer til egne praktiske arbeider kommer i tillegg til studieavgiften.

Du må sette av tid til synkron nettundervisning hver tirsdag fra 12.00-15.00. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Utdanningen tilbys som deltid over to år og har totalt tre fysiske samlinger à fem dager. Første studieår er det en fysisk samling på Vea ved studiestart. Andre studieår blir det en samling på Vea på høsten og en samling på våren.

Samlingsuker

Det blir en samlingsuke med 5 undervisningsdager på Vea i uke 34. 21.-25 august 2023.

Opptakskrav

Fagbrev Blomsterdekoratør eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ricardo foto

Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 60 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to år
Plasser: 30
Studieavgift: 15 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 4.september 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg