Blomsterbed med grønt skilt til Norges grønne fagskole - Vea

Velkommen til studiestart 2023 

Vi ønsker alle nye studenter og elever velkommen til studiestart ved Norges grønne fagskole – Vea.

Vi har ulik tid for studiestart på de forskjellige utdanningstilbudene. Første studiestart er mandag 22.august kl.08.00.

Dette er datoer for oppstart av de ulike studietilbudene:

Mandag 21.august kl.08.00

 • Blomsterdekoratør deltid (BVD23)
 • Gartnerutdanning deltid (GV23)
 • Interiør

Onsdag 23.august kl.08.00

 • Grøntanleggsforvaltning
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Hageplanlegging

Mandag 28.august kl.08.00

 • Gartnerutdanning deltid (GV22)
 • Blomsterdekoratør deltid (BVD22)

Tirsdag 29.august kl.08.00

 • Planteinstallasjoner i innerom

Onsdag 30.august kl.08.00

 • Grønn helse

Onsdag 6.september kl. 08.00

 • Anleggsgartnertekniker

Tirsdag 12.september (digitalt oppstartsmøte)

 • Anleggsledelse, Skjetten, kl:10:00-11:00
 • Anleggsledelse, Tromsø, kl:10:00-11:00
 • Prosjektledelse, kl:12:00-13:00

Onsdag 13.september kl:08:00

 • Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs

Mandag 25.september kl.08.00

 • Bedriftsledelse (For de som tar Grøntanleggsforvaltning og Anleggsgartnertekniker)

Tirsdag 10.oktober kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)
 • Prosjektledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)

Tirsdag 24.oktober kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted, Scandic Ishavshotell, Tromsø)

For dere som skal bo på Vea

På grunn av lang reisevei er det mange som ønsker å komme til Vea dagen før studiestart. Dere vil få informasjon fra hybeladministrasjonen om leie og adgang til hybel, slik at dere som ønsker det, kan få tilgang til hybel dagen før studiestart.  Har du spørsmål om hybel kan du ta kontakt på e-post: hybel@vea-fs.no

Bøker og utstyr

Vi anbefaler deg å vente med å kjøpe inn bøker og utstyr til etter at du har møtt faglærere. De vil fortelle deg hvilke bøker du må kjøpe og hvilke bøker som er anbefalt som tilleggslitteratur. Når det gjelder nødvendig utstyr som kniv, saks, verneutstyr osv. vil faglærer gi deg gode tips om hva du bør velge. Ta allikevel med deg klær og sko til å benytte ute. Vi har opprettet en egen facebookgruppe for kjøp og salg av brukte bøker. Gruppen heter: «Kjøp og salg av brukte fagbøker ved Norges grønne fagskole – Vea».

Lånekassen

Alle våre utdanninger gir deg mulighet til å søke Lånekassen om lån/stipend. Det kan du lese om her: Lånekassen

Min side

Som student/elev på Vea har du allerede fått tilgang til Min side https://minside.vea-fs.org der du finner:

 • Hvilke opplysninger vi har registrert om deg (husk å laste opp bilde av deg)
 • Dine søknader
 • Studiekontrakt
 • Opplæringsvideoer
 • Informasjonsvideoer
 • Annen praktisk informasjon
 • Informasjon om eksamen (kommer senere i høst)

Studentguide 2023/2024

Vi har samlet mye praktisk informasjon som kan være nyttig å vite for deg som er student/elev på Vea, og anbefaler deg å lese Studentguiden før du kommer.

Studentguide 2023/2024

Reisebeskrivelse til Vea

Er du usikker på hvor Vea ligger og hvordan du kommer deg hit? Se her: Reisebeskrivelse til Vea 

Vi ønsker deg velkommen som student ved Norges grønne fagskole – Vea!

Kontakt oss

Dorte Finstad