Gruppebilde av alle ansatte på Vea

Vi søker etter Utviklingsansvarlig i 100% prosjektstilling 

Norges grønne fagskole - Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig studier og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene. Vi er en arbeidsplass med 35 ansatte med mye engasjement og høye ambisjoner. Skolen er i god utvikling og vekst, og søker nå ny Utviklingsansvarlig i 100% prosjektstilling i 4 år, med mulighet for fast ansettelse

Hovedarbeidsområder for stillingen:

 • Lede og gjennomføre utviklingsprosjekter innenfor Veas satsningsområder
 • Foreslå nye utviklingsprosjekter Vea strategiske satsninger
 • Lede søknadsarbeider
 • Bidra i revisjon og videreutvikling av Veas portefølje
 • Bransje- og nettverkssamarbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner for stillingen:

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyrere utdanning
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Gode språkkunnskaper, skriftlige og muntlige, i norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er ønskelig at du har:

 • Kompetanse/erfaring fra prosjektarbeid og kan vise til resultater fra dette
 • Kompetanse/erfaring fra arbeid med bærekraft

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og handlekraftig
 • Nytenkende og initiativrik
 • Evne til å planlegge, prioritere og gjennomføre
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Er endringsvillig og fleksibel
 • Kan ta initiativ og ansvar og har god gjennomføringskraft
 • Er positiv til mange- og ulike arbeidsoppgaver og utfordringer

Vea tilbyr:

 • Stor grad av fleksibilitet, autonomi og utviklingsmuligheter
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter avtale
 • Samarbeid med kunnskapsrike kollegaer og et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

 

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Tiltredelse: 1.8.24

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i Staten.

Lønn etter avtale.

For flere opplysninger kontakt rektor Stein Aarskog, tlf: 47 66 29 93. Søknad med CV sendes på e-post til rektor stein.aarskog@vea-fs.no.

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 1.3.24

 

Kontakt oss

Dennis Brodin