Foto av epletrær på rekke med rosa blomster

Vi søker gartner i 100% midlertidig stilling 

Vea har ledig 100% midlertidig stilling som gartner fram til 1.12.2024, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen innebærer varierte gartnerfaglige arbeidsoppgaver innen skjøtsel og drift av læringsarenaen. Stillingen kan inneholde noe veiledning og opplæring av elever. Den som ansettes inngår i fagskolens vaktordning.  

Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig studieportefølje innen Grønne design- og miljøfag. Uteområdene er en viktig del av læringsarenaen og sentrale for å oppnå kvalitet i undervisningen. Anlegget er kjernen i Veas identitet og består av en variert park, produksjonsarealer og veksthus tilpasset skolens utdanninger.  

Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgavene.

Krav til kompetanse:

 • Erfaring med skjøtsel og drift av grøntanlegg
 • Førerkort klasse T og B
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig

Ønsket kompetanse:

 • Utdanning som gartner
 • Erfaring med grønnsak-, frukt- og bærdyrking
 • Førerkort klasse BE
 • Erfaring fra arbeid med planteskole
 • Erfaring i faglig veiledning

Det vil også bli lagt stor vekt på følgende:

 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilling og evne til samhandling
 • Strukturert i utføringen av arbeidsoppgavene
 • Selvstendighet
 • Evne til å ta avgjørelser innenfor definert arbeidsområde

Vi tilbyr:

 • En organisasjon med engasjerte medarbeidere og ledere
 • Mulighet for faglig utvikling i tverrfaglig grønt arbeidsmiljø
 • Godt internasjonalt samarbeid med skoler og bransjer
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Øvrige vilkår/annet:

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Staten uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.   

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i Staten. 

Lønn etter avtale. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Det er prøvetid på 6 måneder. 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Stine Solberg, på tlf. 99 53 31 99. 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes anne.stine.solberg@vea-fs.no. Attesterte kopier av vitnemål og attester (som ikke returneres) vil bli etterspurt i intervju. 

Søknadsfrist 6.6.2024

 

Foto: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Foto av epletrær på rekke med rosa blomster
Klare for utplanting i den nye frukthagen
Anne Stine Solberg