seks personer avbildet ute i hageanlegg på Vea

Vi søker vikar i studieadministrasjonen 

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglige studier og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene. Vi er en arbeidsplass med 35 ansatte med mye engasjement og høye ambisjoner. Skolen er i god utvikling og vekst, og søker nå: 

Vikar i studieadministrasjonen

Vikariatet er 100 % stilling, med ønske om snarlig tiltredelse for å sikre god opplæring. Vikariatet går fram til 1.8.24, men med mulighet for forlengelse fram til 1.1.25.

Ansvarsområder i stillingen:

 • Opptak av studenter og elever
 • Saksbehandling av student- og elevsaker
 • Kontaktperson mot Samordna opptak
 • Rapportering til Database for høyere utdanning og Videregående opplæring

Andre oppgaver kan tillegges stillingen

 Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker deg som har relevant kompetanse for stillingen. Det er ønskelig med erfaring fra arbeidsområdene og krav om gode IKT-kunnskaper. I tillegg bør du:

 • Være selvstendig, nøyaktig og pålitelig
 • Evne å sette deg inn i lover og regler ifm. studieadministrativt arbeid
 • Kunne samarbeide aktivt med eksterne relevante instanser
 • Ha gode kommunikasjon- og formidlingsevner i norsk og engelsk
 • Ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vea tilbyr:

 • Stor grad av fleksibilitet, autonomi og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter avtale

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

For flere opplysninger kontakt avdelingsleder Jonny Westergård, mobil: 41 28 28 75.

Søknad med CV sendes på e-post til jonny.westergard@vea-fs.no

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 15.5.2023

Kontakt oss