To anleggsarbeidere som legger rør

Vil du undervise anleggsentreprenører? 

Vea har ledig inntil 100% fast undervisningsstilling fra 1.8.2024.

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig utdanninger som tilbys nettbasert med samlinger, og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene.  Vea er i god utvikling og vekst. Skolens faglærere er bosatt fra Trøndelag i nord til Oslo i sør, mens hovedcampus ligger i Moelv i Innlandet.

Vil du undervise anleggsentreprenører?

Vi søker deg som har erfaring fra anleggsbransjen, og aller helst maskinentreprenørfeltet.

Våre studenter jobber primært hos maskinentreprenører eller tilsvarende bedrifter. Undervisningen gjennomføres både digitalt og på fysiske samlinger. Noe reise må påregnes da noen av samlingene er desentralisert.

Andre oppgaver enn undervisning kan tillegges stillingen.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring fra arbeid relatert til faglig ledelse, prosjektledelse og/eller bedriftsledelse innen anlegg
 • Har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • Kan bruke digitale verktøy i undervisningen
 • Er opptatt av miljø og bærekraft i arbeidet
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Evner å holde deg faglig oppdatert og tilegne deg nødvendig kunnskap i emnene du skal undervise i
 • Kan samarbeide aktivt med interne og eksterne aktuelle personer
 • Vil bidra til å utvikle utdanningstilbudene innenfor de aktuelle fagområdene

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra fagskole-/høgskole-/universitet
 • Relevant praktisk erfaring fra anleggsbransjen
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig, men kreves ikke for å søke stillingen

Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vea tilbyr:

 • Frihet under ansvar med kontorarbeidsplass på Vea og mulighet for hjemmekontor
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter avtale
 • Samarbeid med kunnskapsrike kollegaer og et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

For flere opplysninger; kontakt avdelingsleder Anne Hagen Bakken, tlf: 41 46 05 84.

Søknad med CV sendes på e-post til avdelingsleder anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Attesterte kopier av vitnemål og attester, tas med til et eventuelt intervju. Disse returneres ikke.

Søknadsfrist 1.3.24

 

Kontakt oss

To anleggsarbeidere som legger rør
miljøgate Nansetgata
Jørn Søderholm