Tre anleggsgartnere som jobber med et lekeplassanlegg

Vil du undervise entreprenører i prosjektledelse og/eller i bedriftsledelse? 

Vea utvider tilbudet innen landskap og anleggsfag og utlyser inntil 100 % fast stilling som er ledig fra 1. oktober 2023. Om mulig er det ønskelig med tidligere tiltredelse etter avtale, for planlegging av undervisningsåret. Første år legges det til rette for tolærersystem for å sikre kompetanseoverføring og opplæring i deler av stillingen.

Norges grønne fagskole – Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig portefølje bestående av 16 høyere yrkesfaglig utdanninger som tilbys nettbasert med samlinger, og markedstilpassede kurs etterspurt av yrkesfeltene.  Vea er i god utvikling og vekst.  Skolens faglærere er bosatt fra Trøndelag i nord til Oslo i sør, mens hovedcampus ligger i Moelv i Innlandet.

Vi søker deg som har prosjektledelseskompetanse eller erfaring fra prosjektledelse, og gjerne innen bygg og anlegg. Vi har også behov for undervisningskompetanse innen økonomi, markedsføring og salg og organisasjon og ledelse. Dersom en og samme person kan dekke dette, ser vi det som en fordel, men det er ikke et krav. Andre oppgaver enn undervisning kan tillegges stillingen.

Vi søker deg som:

 • har erfaring fra arbeid relatert til en eller flere av disse områdene: prosjektledelse, økonomi, markedsføring eller salg og organisasjon og ledelse
 • har evne til å formidle fagene og relatere dem til det aktuelle yrkesfeltet
 • kan bruke digitale verktøy i undervisningen
 • er opptatt av miljø og bærekraft i arbeidet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig
 • evner å holde deg faglig oppdatert og tilegne deg nødvendig kunnskap i emnene du skal undervise i
 • kan samarbeide aktivt med interne og eksterne aktuelle personer

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant høyere utdanning: Fagskole-/høgskole-/universitetsgrad
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse og fra bygg og anlegg er ønskelig.
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig, men kreves ikke for å søke stillingen

Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vea tilbyr:

 • stor grad av fleksibilitet, autonomi og utviklingsmuligheter
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • avlønning etter avtale

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i staten. Det er prøvetid på 6 måneder.

 

For flere opplysninger; kontakt avdelingsleder Anne Hagen Bakken, mobil: 41 46 05 84.

Søknad med CV sendes på e-post til anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Vitnemål og attester gjøres tilgjengelig for Vea på oppfordring.

Søknadsfrist 13.08.2023

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud