Jeg er opptatt av at alt har sin plassering i verden. Alt har en gitt posisjon med tid og sted. Denne informasjonen utnytter vi i større og større grad. I alt fra planlegging og prosjektering til utførelse med gravearbeid, bygging og dokumentasjon. Digitale kunnskaper påvirker anleggsbransjen i større og større grad og en god helthetlig oversikt er derfor viktig.

Som motpart til den digitale virkeligheten, er jeg opptatt av det som spirer og gror. Jeg driver Aamot Gartneri på Brøttum hvor vi produserer ettårige sommerblomster og urter med utsalg rett fra drivhuset.