Studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea

Ønsker du å ta utdanning på Vea? Vi tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, utdanning på videregående nivå for voksne og kurs.

Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Studietilbudene varierer i omfang, antall studiepoeng og hvor mange fysiske samlinger som gjennomføres. De fleste fagskoleutdanningene krever at du har yrkefaglig bakgrunn. Det er mulig å søke til noen av dem med generell studiekompetanse.

Gartner- og blomsterdekoratørutdanning på videregående nivå for voksne er samlingsbasert.

Sjekk våre studietilbud ut ifra dine interesser eller bakgrunn.

Uteanlegg med stein dekke, natursteinsmur og beplantning
Dorte Finstad

Anleggsgartnerfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra anleggsgartnerfag.

Se studietilbud
Blomster arrangert på kiste
Ricardo foto

Blomsterdekoratørfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra blomsterdekoratørfag.

Se studietilbud
Gravemaskin og rørlegging
Anleggsmaskinen

Bygg- og anleggsfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra bygg- og anleggsfag.

Se studietilbud
Arrangement med greiner og blomster i et svevende uttrykk
Ricardo foto

Estetiske fag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra estetiske fag.

Se studietilbud
Urter og ringblomster i bed
Dorte Finstad

Gartnerfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra gartnerfag.

Se studietilbud
To benker ved vannspeil i det grønne
Ingunn Sigstad Moen

Helsefag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra helse- og oppvekstfag.

Se studietilbud
Gul lenestol med tapet og stoffprøver
Grethe Bøhn Busterud

Interiørfag

Se relevante studietilbud for deg med fagbrev eller bakgrunn fra håndverksfag

Se studietilbud
Blomsterfelt på friland
Dorte Finstad

Videregående utdanning for voksne

Se relevante utdanningstilbud for deg som vil bli gartner eller blomsterdekoratør

Se utdanningstilbud