Om Vea 

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker kommune. Vea har en historie som strekker seg tilbake til 1923, da det ble opprettet en hagebruksskole for kvinner på gården Vea. I dag tilbyr Norges grønne fagskole – Vea høyere yrkesfaglig utdanning innen "Grønne design og miljøfag" har totalt 300 studenter og elever.

Eierskap og organisasjon
Vea er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet. Vea fikk status som fagskole i 2007. Vea har et eget fagskolestyre bestående av eksterne representanter og representanter fra studenter og ansatte.

Fagområdegodkjent
Vea var den første fagskolen som fikk fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

Utdanningstilbud
Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen fagene gartner, anleggsgartner, anlegg, interiør, blomsterdekoratør og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen eget fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Utdanningstilbud for voksne på videregående nivå innen gartnerfag og blomsterdekoratørfag, tilbys på deltid, med samlinger på Vea.

Kurs
Vea tilbyr også korte bransjerettede kurs.