Søk studieplass hos Vea 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr utdanning på to nivåer. Høyere yrkesfaglig utdanning har opptak gjennom Samordna opptak. Grunnleggende utdanning på videregående nivå for voksne (gartner- eller blomsterdekoratørutdanning) har lokalt opptak på Vea.

Søkeportaler

Fagskoleutdanning

For deg som skal søke om opptak til fagskoleutdanning, skal søknaden sendes gjennom Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april 2023
Samordna opptak åpner 1. februar 2023

Videregående utdanning for voksne

For deg som vil ta gartner- eller blomsterdekoratørutdanning på deltid, skal du søke om opptak via Vea sitt søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. mars 2023
Søknadsskjema åpner 1. januar 2023