ARtemis grønn logo

ARtemis 

Norges grønne fagskole – Vea er partner i et internasjonalt prosjekt som heter ARtemis. Målet er å utvikle innovative og yrkesrelevante opplæringsmetoder for anleggsgartnere og blomsterdekoratører.

Prosjektet ARtemis

Det internasjonale prosjektet ARtemis vil pågå i perioden 2022 – 2024. Prosjektet handler om utvikling av nye digitale læremidler til bruk i blomsterdekoratørfaget og anleggsgartnerfaget. Vi skal lage undervisningsopplegg med bruk av VR og AR briller, 360 video/foto og 3D print for praktiske opplæringsmiljøer.

Vea sin rolle i Artemis

Vea er partnere i dette innovative prosjektet og har i tillegg hovedansvar for å etablere og drifte tre samarbeidsnav for didaktisk yrkesbasert innovasjonsopplæring i grønne fagområder. For Vea er det Sonja Lønnum (faglærer i blomsterdekoratørfaget), Karsten Raddaz (Anleggsgartner og styremedlem i Vea sitt fagskolestyre) og Siv Engen Heimdahl (faglærer i blomsterdekoratørfaget og prosjektleder i ARtemis) som deltar i prosjektgruppa.

Prosjektet er delt inn i 3 deler

  • Utvikle didaktiske retningslinjer for opplæring av ansatte i grønne yrker. Det vil si utvikling, testing og evaluering av kvalifikasjonskonsepter for å innhente ferdigheter til bruk i oppslukende teknologier i AR, VR, 360 video og 3D print i grønne praktiske opplæringsmiljøer
  • Læringsscenarier/undervisningsmateriell: Integrering (utvikle, teste og evaluere) og bruk av AR,VR,360 video og 3D-print i praktisk opplæring. Utvikle læremidler og undervisningsmateriell for opplæring og kvalifisering av veiledere, samt bruk av teknologien i opplæringsøyemed.
  • Utvikle tre læringshub/nettverksnav for bruk av didaktiske WBL (work based learning)  med AR/VR og 3D video i grønne fag. Hubene skal gjøre det mulig for undervisningspersonell å utvikle relevant undervisningsmateriell med metodiske tilnærminger

Dette er de som er partnerne i prosjektet:

Her kan du lese mer om prosjektet Artemis.

 

 

 

 

Kontakt oss

Logo er laget av Sonja Lønnum