Antikvarisk gartnerkompetanse

Gartner med antikvarisk kompetanse er et toårig deltidsstudium som består av modulene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Uteksaminere studenter har fagkompetanse innen både restaurering og skjøtsel av historiske hageanlegg.

Fagskolestudentene

Studentene på utdanningen  er hovedsakelig voksne mennesker med til dels svært ulik kompetanse. De fleste har gartnerfaglig bakgrunn, men studiet tiltrekker seg også søkere som har en mer akademisk bakgrunn, eksempelvis fra kulturminneforvaltningen. Disse kommer inn på realkompetanse. Fellesnevneren er interessen for historiske hageanlegg og ønsket om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen det hagehistoriske feltet.…

Grønn kulturarv på timeplanen

Som ved istandsetting og antikvarisk restaurering av gamle hus er det også behov for kompetanse når det gjelder skjøtsel av gamle, historiske hager og grøntanlegg. Hager er i høyeste grad levende kulturminner som trenger kontinuerlig vedlikehold og pleie. I mange år har dette området vært vanskjøttet. Fokus har ofte vært på forenkling av flotte anlegg, tilpasset kommunenes økonomi og gartnerens kompetanse, heller enn å forvalte de grønne kulturminnene.

For syv år siden gikk startskuddet for et nytt og uhyre viktig studium på Norges grønne fagskole – Vea, og våren 2013 ble første kull uteksaminert.…