Lånekassen, logo

Lånekassen 

De fleste studietilbud ved Norges grønne fagskole – Vea er godkjent slik at du kan søke om lån og stipend i Lånekassen.

Søk om lån og stipend hos Lånekassen

Dette kan du gjøre elektronisk på www.lanekassen.no. Informasjon og gjeldsbrev fra Lånekassen blir sendt direkte hjem til deg. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du fyller ut i søknaden og for korrespondanse mellom deg og Lånekassen.

For deg som skal ta fagskoleutdanning

For å søke om lån gjennom Lånekassen, kan du klikke her: Lånekassen, høyere- og annen utdanning

Du kan ikke søke om lån for Vea sine studietilbud som har omfang på 15 studiepoeng eller mindre.

For deg som skal ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning

For å søke om lån gjennom Lånekassen, kan du klikke her: Lånekassen, videregående skole for voksne

Kontakt oss