Regnbed

Overvann – naturligvis, en viktig fagdag 

Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS arrangerer fagdag om temaet overvannsdisponering.

Norges grønne fagskole – Vea arrangerer fagdag i samarbeid med FAGUS (faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren). Fagdagen finner sted på Prøysenhuset i Ringsaker, 3. mars. kl.08.30-15.30.

Det er et stort behov for kunnskap om praktiske løsninger, muligheter og utfordringer knyttet til overvannsdisponering hos ulike samfunnsaktører. Aktørene vet at økt nedbør gir utfordringer som må løses, men mangler gjerne verktøyene de trenger. Vi håper at vi med denne fagdagen kan nå ut til en stor bredde av aktører i samfunnet og at vi dermed bidrar til å spre viktig kunnskap. Foredragsholderne er blant landets fremste innen dette fagområdet.

Fagdagen passer for alle som jobber innen temaet overvannshåndtering. Er du anleggsgartner, landskapsarkitekt, grøntanleggsforvalter, rørlegger, anleggsarbeider, eller om du jobber innen kommunal sektor med planlegging, forebygging eller håndtering av overvann er dette en fagdag du bør få med deg. Ansatte innen konsulentbransjen, forsikring, yrkesfaglærere og veiledere innen anlegg vil også ha utbytte av denne fagdagen.

Program, kortversjon

Erfaringer fra tre kommuner

 • Styrtregnsflom, ved Are Guttorm Engeset fra Ringsaker kommune.
 • Overvannsdisponering, erfaringer fra en kommune som er kommet langt, ved Sveinung Sviland fra Sandnes kommune
 • Billigere, bedre og bærekraftig, ved Inger Anita Merkesdal, eksempel fra Time kommune
 • Spørsmålsrunde og paneldebatt
 • Hva, hvordan og hvorfor: Om kommunen og muligheter, ved Mia Ebeltoft.
 • Kunderettet, forebyggende arbeid, ved Simon Andre Olsen
 • Spørsmålsrunde og paneldebatt
 •  Lunsj (inkludert i deltageravgiften)

Planlegging og gjennomføring

 • Utførelsen og feil som kan unngås, ved Kim Paus
 • Praktiske eksempler på tiltak som virker og ikke virket og hvorfor, ved Bent Braskerud
 • Spørsmålsrunde og paneldebatt
 • Innledning til temaet via bilde-eksempler, ved Inger Anita Merkesdal
 • Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, ved Magnus Nyheim
 • Fagkunnskapen om løsninger, ved Mari Myrene
 • Spørsmålsrunde og paneldebatt, oppsummering og avslutning.

Arrangør:

Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS (faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren)

 • Tid: 3.mars 2022 kl 08.30-15.30
 • Sted: Prøysenhuset, Ringsaker
 • Pris: 1750,- (1500,- for FAGUS-rådgivnings abonnent og Vea-student)

Her finner du fullstendig program for fagdagen: Program fagdag «Overvann – naturligvis»

Om kurset