Kurs: Plantehelse og plantevern 

Dette kurset er for deg som vil ha mer kunnskap om interiørplanter og hvordan stelle plantene på best mulig måte.

Det er mye bærekraft i det å optimalisere både plassering og stell av grønne planter. Lang holbarhet og vekst kan sikres gjennom å vite hva man skal se etter og hva man kan gjøre for å ivareta de ulike plantene. På kurset gis grunnleggende innføring i hvordan forhindre eller forebygge sykdom og skadedyr, og hvordan igangsette økologisk bekjempelse av disse. Kurset tar også for seg de viktigste faktorene i skjøtsel av interiørplanter. 

Alle som jobber med stell og skjøtsel av interiørplanter, i plantebransjen, gartnere og blomsterdekoratører m.fl. vil ha mest utbytte av kurset.

Pris: Kurset koster 2000,- inkludert kaffe/te, påsmurt og bakst, samt lunsj.
Overnatting: Det er mulig å booke overnatting på Vea, men vi kan dessverre ikke garantere at det er ledig fra 4. – 5.9. Mer informasjon fås etter påmelding.

Program*

10:00 Registrering med kaffe/te og påsmurt

10:15 Innledning med kort om plantekunnskap og -forståelse
– optimalisering av plantenes forhold tilpasset variasjon i sesongene
– «riktig plante på rett sted»
– hvordan dette påvirker skjøtsel av planter

11:00 Plantehelse – skadedyr og sykdommer

– hvordan gjenkjenne de ulike skadedyrene og sykdommene?

12:00 Lunsj

12:45 Plantevern
– hvordan forhindre skadedyr og sykdommer – viktige forebyggende tiltak
– økologisk bekjempelse
– bruk av nyttedyr

14:00 Skjøtsel og beskjæring
– praktiske eksempler og øvelser i veksthuset på Vea

16:00 Slutt

*med forbehold om endringer i programmet.

Kursholdere

Det er Liselott Lindfors og Sissel Alvestad som er kursholdere på kurset. De har begge svært erfarne gartnere.

Liselott er utdannet landskapsingeniør og gartner, med lang erfaring innen stell av planter. Hun underviste på Planteinstallasjoner i innerom, hvor plantevern var en del av læringsutbyttet. I tillegg er hun faglærer på flere av Veas høyere yrkesfaglige utdanninger innen de plantefaglige emnene.

Sissel er utdannet gartner, og har i over 25 år vært ansvarlig for produksjonsavdelingen på Vea. Deriblant har hun hatt ansvar for veksthuset med forebygging og behandling av sykdom og skadedyr. I denne perioden har hun også vært lærer i praksisundervisningen på vår gartnerutdanning for voksne, som blant annet har brukt veksthuset som læringsarena.

Sammen vil Lotta og Sissel belyse dette med plantevern på en teoretisk og praktisk måte.

Om kurset

Startdato: 05.09.2024
Frist: 26.08.2024
Varighet: 6 timer
Stedsbeskrivelse:
Norges grønne fagskole - Vea
Forkunnskaper:
Grunnleggende plantekunnskap
Varighet: 6 timer
Målgruppe:
De som jobber med interiørplanter/i plantebransjen, Gartnere, Blomsterdekoratører