Kurs: Skjøtsel av blomsterenger med de gamle slåttemarkene som forbilde 

Hvordan skjøtte blomsterenger og gamle kulturmarker - livsviktige mål-stasjoner for pollinerende insekter - og bidra til å skape robuste økosystemer og biologisk mangfold? Den 14. og 15. august 2024 arrangerer Vea kurs med dette som tema, og med Etablering av blomstereng-kurs 13. august - blir august den store blomstereng-måneden på Vea!

Kurset innledes med en introduksjon av historikken til de gamle, artsrike kulturmarkene, viktigheten av disse for de pollinerende insektene, samt bruken av og kjennetegnene på de ulike naturtypene (slåttemarker, naturbeiter, hagemarker mm). I tillegg legges det opp til befaringer i nærområdet og praktisk slått på to ulike steder på skolens område der det de seinere årene er etablert nye blomsterenger med ville markblomster.

Dato: 14. – 15.8.2024
Tid: 14. august 10:00 – 16:30 og 15. august 08:00 – 12:00 (lunsj fra 12:00)
Sted: Norges grønne fagskole – Vea
Rom: Auditoriet og ute
Pris: 3900,- inkludert kaffe/te og fersk bakst fra Vea, lunsj dag en og to, samt middag

Det er mulig å overnatte på Vea fra 13. – 14. og 14. – 15.8. Mer informasjon fås ved påmelding.

Kursholder Ellen Johanne Svalheim, NIBIO

Ellen Johanne Svalheim fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er kulturlandskapsforsker og forfatter med et sterkt miljøengasjement. Hun har spesialisert seg på artsmangfoldet i ulike kulturlandskap og hvordan vi mennesker kan bidra til robuste økosystemer gjennom blant annet riktig skjøtsel av nyetablerte blomsterenger, restaurering og skjøtsel av slåttemarker og andre gamle kulturmarker. Ellen har blant annet gitt ut to bøker: Frøboka og Folka og landskapet. Hvis du ønsker å etablere en innsektvennlig blomstereng basert på frø fra nærområdet, gir NIBIOs bok om frø all hjelpen du trenger. Folka og landskapet tar oss med på en vandring i artsrike kulturmarker. Klikk deg til NIBIOs nettside for mer informasjon om bøkene.

Program for kurset*

Dag 1 – Onsdag 14. august


10:00 Registrering med kaffe/te og fersk bakst fra Vea

10:15 Introduksjon til kurset og til temaet
– historikk, bruk og kjennetegn
– hvorfor blomstereng
– forskjeller og skjøtsel

12:00 Itte-reist lunsj i kantina

12:45 Introduksjon til praktisk slått
– demo av utstyr
– slått av ny-etablert område på Vea

14:45 Befaring til registrert slåttemark i nærområdet (væravhengig)

16:30 Middag i kantina på Vea

Dag 2 – 15. august 2024

Fra 07:45 Kaffe/te og fersk bakst fra Vea tilgjengelig

08:00 Introduksjon til praktisk slått 2
– slått av kulturmark «storplenen»

10:00 Befaring til en kulturmark med restaurerings potensiale, eventuelt annen slåttemark

12:00 Avsluttes med lunsj i kantina

*med forbehold om endringerOm kurset

Startdato: 14.08.2024
Frist: 07.08.2024
Varighet: 2 dager - lunsj til lunsj
Stedsbeskrivelse:
Norges grønne fagskole - Vea
Varighet: 2 dager - lunsj til lunsj
Målgruppe:
Gartner, anleggsgartner, landskapsarkitekter