Fagskolestudenter

Studentvelferd 

Du skal ha det bra når du er student på Vea!

Velferdstilbud

Vea er opptatt av gode læringsmiljøer med gode velferdstilbud slik at du som elev og student skal oppleve en trygg og effektiv studiesituasjon med stor grad av vekst og trivsel.

Studentvelferden består av mange ulike tiltak som skal bidra til at rammene rundt din studietilværelse er god, slik at du kan bruke kreftene dine på å være student – i forelesning, på lesesalen, i feltarbeid og når du engasjerer deg sosialt.

Studentvelferd kan defineres som ”den tilrettelegging som gjøres og aktiviteter som tilbys for å skape gode studiebetingelser og trivsel”. Som eksempel kan det nevnes minglekvelder med gratis pizza, fri tilgang til trimrom, fri tilgang til robåt ved Mjøsa, og døgnåpent bibliotek.

Kontakt oss

Fagskolestudenter
Studentvelferd på Vea