Nye kurs innen ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Ansatte/permitterte/arbeidsledige med bakgrunn fra bygg- og anleggsfag. Kurstilbudet er en unik mulighet til å benytte en eventuell permisjonstid til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Målgruppe

Ansatte i bygg- og anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset

Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).

Emne: Vann- og avløpsteknikk:

Kunnskap:

  1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.