Få tilgang til tusenvis av gratis illustrasjonsbilder!

Colourbox har spesialisert seg på skandinaviske illustrasjonsbilder og databasen oppdateres med over 10 000 nye profesjonelle bilder hver måned fra egen produksjon og 160 eksterne fotografer.

Avtalen sikrer:
  • fri bruk av bilder til skolens markedsføring, nettsider og skoleavis
  • fri bruk av bilder til undervisningsbruk (forelesninger, rapporter, studieplaner osv)
  • fri bruk av bilder til studentenes skolearbeid (prosjektoppgaver, rapporter osv)
Alle bilder ligger i høy oppløsning klar til trykk, og det er også anledning til å foreta kreative endringer og tilpasninger av bildene.