Gruppebilde av alle ansatte ved Norges grønne fagskole - Vea

Vea som arbeidsplass 

Kunne du tenke deg å jobbe ved Norges grønne fagskole – Vea? Her kan du se hvilke arbeidsområder vi har på Vea.

Norges grønne fagskole – Vea er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet og alle som jobber på Vea er statlig ansatt. I tillegg til de som er fast ansatt leier vi inn fagkompetanse fra bransjen til undervisning og som kursholdere. Vi er alltid interessert i å få kontakt med de som har kompetanse som passer inn i vår studie- og kursportefølje. Ta gjerne kontakt om du er aktuell for oss.

Avdeling for administrasjon og service

I Avdeling for administrasjon og service er alle administrativt ansatt og arbeidsområdene er mange:

 • Økonomiforvaltning, lønn og personal
 • Regnskap
 • Studieadministrasjon (studentopptak, saksbehandling, permisjon, rapportering, eksamensadministrasjon, lånekassen m.m)
 • Hybelutleie
 • Drift av bygninger og infrastruktur
 • Renhold
 • Bibliotek
 • IKT (opplæring, brukerstøtte, utvikling)
 • Studentvelferd
 • Studentveiledning
 • Sentralbord og postmottak
 • Resepsjon

Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning

I Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning er alle ansatt som undervisningspersonell eller leid inn fra bransjene. Kompetansen til faglærerne er innen disse områdene:

 • Anleggsgartnerfag
 • Anleggsfag
 • Gartnerfag
 • Hagedesign
 • Maskinfag
 • Interiørfag
 • Helsefag
 • Rørfag
 • Blomsterdekoratørfag
 • Kunsthistorie
 • Hagehistorie
 • Økonomi
 • Markedsføring
 • Ledelse
 • Juridiske fag

Avdeling for kurs, marked og utvikling

I Avdeling for kurs, marked og utvikling er noen ansatt som undervisningspersonell og andre er administrativt ansatt, arbeidsområdene er mange:

 • Undervisning på gartnerutdanning (gartnerfag, plantekjennskap, maskinlære, økonomi)
 • Blomsterdekoratørutdanning (blomsterdekoratørfag, plantekjennskap, produktutvikling, økonomi)
 • Utvikling og drift av kantine
 • Utvikling og drift av Veas grønne læringsarena
 • Kursadministrasjon
 • Markedsføring
 • Kommunikasjon
 • Internasjonalt samarbeid

Hvilke muligheter gir det å jobbe på Vea?

 • Samarbeid med kunnskapsrike kollegaer og et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø
 • Stor grad av fleksibilitet, autonomi og varierte arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Grønt og trivelig arbeidsted

Har du kompetanse som kan være nyttig for våre studenter eller kursdeltagere? Ta gjerne kontakt med oss på vea@vea-fs.no eller telefon 62 36 20 00

Tekst: Dorte Finstad

Kontakt oss

Dennis Brodin