Bier er viktige insekter til polinering av frukt og bær! 

Lær mer om våre flittige og livsnødvendige bier.