Bok om norske viltvoksende planter 

Viltvoksende norske planter på nye måter. 150 av våre vakreste og mest brukervennlige arter blir utførlig beskrevet. Foto: Turid Espelund Haugen