Gratis Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført tre runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 21.oktober 2021. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.…

Kompetanseheving innen planter og interiør på Vea

Den planlagte oppstarten av Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv og Planteinstallasjoner i innerom høsten 2021 er dessverre utsatt. For å tilby en smakebit på disse utdanningene, utvikles det nå kurs innen flere av temaene fra studieplanene. Følg med på Veas hjemmeside og kurskalenderen for mer informasjon om disse kursene utover våren.

 …

Lag din egen julekrans

Dette trenger du:

  • Vikletråd
  • Blomstertråd
  • Halmkrans
  • Vintergrønt som silkefuru, edelgran og ertesypress
  • Greinsaks

Til pynten har vi brukt:

  • Eukalyptus
  • Gullglitter

Slik gjør du det: 

Sonja Lønnum er kursholder og faglærer på Vea

Hun er utdannet blomsterdekoratør og faglærer. Sonja har mange års erfaring både som yrkesutøver og faglærer. I tillegg til å undervise holder Sonja kurs innen blomsterdekorering.

Våren 2021 skal Sonja ha kurs for deg som vurderer å søke til blomsterdekoratørutdanningen. På dette kurset «Prøve-på i blomsterdekoratørfaget» blir du kjent med fagets disipliner, du lærer grunnleggende teknikker og du bli kjent med fagets historiske utvikling.

Sjekk Vea sin kurskalender for nye spennende kurs.

Her kan du lese om kurset «Prøve-på i blomsterdekoratørfaget«…

Nettbaserte utdanningstilbud rettet mot arbeidsledige og permitterte.

Regjeringen har som følge av korona-krisen bevilget midler til at utdanningstilbydere kan sette i gang flere digitale utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Målet er at arbeidstakere som er ledige eller permittert skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling.

Kursene skreddersys den enkelte bransje og er en unik mulighet til å benytte tiden man er permittert eller arbeidsledig til å øke egen kompetanse. Du kan delta selv om du er i full jobb.

Vea har søkt og fått bevilget midler slik at vi nå tilbyr flere ulike utdanningstilbud for bransjene.…

Fagskolekurs i prosjektledelse for anleggsbransjen

Hvem kan søke på dette gratis-tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse nå!


Kompetanse innen prosjektledelse

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor prosjektledelse. Det eneste du må gjøre er å sette av tid til å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke dager du ønsker å benytte. Alt er nettbasert. Du vil få veiledning underveis.

Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa.…

ADK-1 sertifikat for bygg- og anleggsbransjen

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Ansatte/permitterte/arbeidsledige med bakgrunn fra bygg- og anleggsfag. Kurstilbudet er en unik mulighet til å benytte en eventuell permisjonstid til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Kompetanse innen ADK-1

Til å undervise har vi Kjetil Flugund fra Norsk Rørsenter. Norsk Rørsenter er Norges ledende senter for ADK-opplæring. Siden 1989 har over 3000 personer deltatt på deres ADK1-kurs. Norsk Rørsenter har også opparbeidet eget innendørs grøfteanlegg, tilrettelagt for praktiske øvelser.…

Blomsterdekorering – hva er det?

Tilsammen 27 faglærere innen design og håndverk kom fra hele Norge, for å lære mer om hva blomsterdekoratørfaget går ut på. Målet for kurset var at lærerne skulle forstå hva faget blomsterdekorering har behov for av kunnskaper, innenfor form/farge/kulturforståelse/materialkunnskap og håndverk og tradisjon.

Faglærerne Aina Østby og Runi Kristoffersen var kursledere.

Runi er blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev i faget. Hun har drevet egen blomsterbutikk på Nesodden, har hovedfag i Kunsthistorie fra UIO, mangeårig kursholder og dommer for Interflora, undervist i mange ulike land som Italia, Russland, Japan, Litauen, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Sveits.…

Nytt fagskolekurs for blomsterdekoratører

Kurset er utarbeidet med støtte fra Kompetanse Norge og skal bidra til kompetanseheving i en krevende tid. Som kursdeltaker serveres du tre «porsjonpakker» med læringsutbytte hentet direkte fra studieplanen på BDL. Fullfører du alle tre pakkene (emnene) får du 6 studiepoeng.…