Nye muligheter for gratis kurs for anleggsbransjen

Tilbyr totalt 5 kurs

Kurstilbudet finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og tilbys til deg som er ansatt, permittert eller arbeidsledig.

Det faglige gjennomføres av Norges grønne fagskole – Vea, Norsk Rørsenter i Drammen og Norsk Fagutdanning i Tromsø.

Kursene gjennomføres på nett, slik at det er mulig å studere i eget tempo. Det vil være et felles digitalt oppstartsmøte for hvert kurs.

På ADK-1 kurset er det i tillegg praktiske øvinger og eksamen som gjennomføres i henholdsvis Tromsø og Drammen.…

Kurs innen prosjektledelse for anleggsbransjen i 2022 og 2023

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor prosjektledelse. Det eneste du må gjøre er å sette av tid til å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke dager du ønsker å benytte. Alt er nettbasert. Du blir gitt noe veiledning underveis.

Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa. Han er mangeårig næringslivsleder med erfaringer både nasjonalt og internasjonal. Han er nå faglærer på Vea og underviser i økonomi, ledelsesfag og markedsføring.…

Kurs innen ADK-1 sertifikat for anleggsbransjen i 2022 og 2023

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i VA-bransjen.

Det faglige gjennomføres av Norsk Rørsenter og Norsk Fagutdanning.

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Innholdet i kurset
Kurset gjennomføres i tråd med ADK-1 læreplanen og læringsutbytter hentet fra fagskolestudiet Sirkulær disponering av vann (SDV).
Emne: Vann- og avløpsteknikk:
Kunnskap:
1. Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider.…

Kompetanseheving innen planter og interiør på Vea

Fra høsten 2022 tilbyr vi fagskoleutdanningene «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv» og «Planteinstallasjoner i innerom».  Frem til neste års studiestart, vil vi gi deg en smakebit på disse utdanningene, og tilbyr kurs innen flere av temaene fra studieplanene. Følg med på Veas hjemmeside og kurskalenderen for mer informasjon om disse kursene.

 …

Vil du utfordre dine kreative sider?

Hva er Hanakubari?

Hva betyr Hanakubari?  Hana betyr blomster og kubari betyr teknikk. Altså; Blomsterteknikk, forklarer kursholder Yasuko Oki. Teknikken kjennetegnes ved at det skapes en estetisk sammenheng mellom underlag, teknikk og blomster.

Når du jobber med ulike blomsterarbeider, utfordrer du din kreative sans, bruk av materialene og teknikkene du har og kan. Jobber du med blomsterdekorering, tenker du kanskje daglig på: Hvordan kan jeg lære miljøbevisste teknikker? –teknikker jeg kan benytte sammen med min kreativitet for å skape noe nytt, noe flott å se på og som gjør at kundene kjøper mine produkter?…

Gratis Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført tre runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 3.desember 2021. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.…

Lag din egen julekrans

Dette trenger du:

  • Vikletråd
  • Blomstertråd
  • Halmkrans
  • Vintergrønt som silkefuru, edelgran og ertesypress
  • Greinsaks

Til pynten har vi brukt:

  • Eukalyptus
  • Gullglitter

Slik gjør du det: 

Sonja Lønnum er kursholder og faglærer på Vea

Hun er utdannet blomsterdekoratør og faglærer. Sonja har mange års erfaring både som yrkesutøver og faglærer. I tillegg til å undervise holder Sonja kurs innen blomsterdekorering.

Våren 2021 skal Sonja ha kurs for deg som vurderer å søke til blomsterdekoratørutdanningen. På dette kurset «Prøve-på i blomsterdekoratørfaget» blir du kjent med fagets disipliner, du lærer grunnleggende teknikker og du bli kjent med fagets historiske utvikling.

Sjekk Vea sin kurskalender for nye spennende kurs.

Her kan du lese om kurset «Prøve-på i blomsterdekoratørfaget«…

Nettbaserte utdanningstilbud rettet mot arbeidsledige og permitterte.

Regjeringen har som følge av korona-krisen bevilget midler til at utdanningstilbydere kan sette i gang flere digitale utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer. Målet er at arbeidstakere som er ledige eller permittert skal kunne komme raskt i gang med arbeidslivsrelevant kompetanseutvikling.

Kursene skreddersys den enkelte bransje og er en unik mulighet til å benytte tiden man er permittert eller arbeidsledig til å øke egen kompetanse. Du kan delta selv om du er i full jobb.

Vea har søkt og fått bevilget midler slik at vi nå tilbyr flere ulike utdanningstilbud for bransjene.…