Et spennende, innovativt og yrkesrelevant prosjekt: Utprøvning av AR teknologi i blomsterdekoratørfaget 

Gjennom et internasjonalt samarbeid med andre skoler i Europa, har Vea fått mulighet til å lære mer om nåtiden og fremtidens AR teknologi. Vi ønsket å fokusere på hvilken måte vi kan implementere AR briller inn i blomsterdekoratørutdanningen. Prosjektet har i tillegg omhandlet bruk av VR og 360-kamera i undervisning for Anleggsgartnerfaget. Prosjektet er støttet av Erasmus+.

Vi har gjennomført workshops gjennom internasjonale samlinger på Yuverta i Nederland i november 2022,  Vea i mai 20023, ved SCP på Kypros i september 2023 og ved Green Academy i Danmark i desember 2023. Under disse samlingen har det vært viktig å teste ut de ulike teknologiene: 360-kamera, 3D printing, VR og AR teknologi.

Blomsterdekoratørfaget

Vea valgte å sette søkelys på bruk av AR teknologi som et yrkesrelevant verktøy i opplærling for blomsterdekoratører, både på skole og i bedrift.

I dag har Vea utviklet en praktisk læringsvideo av «stifte- og tapeteknikk» med bruk av AR briller. Videre skal veiledning og demonstrasjoner med AR benyttes i opplæringsøyemed for våre elever i blomsterdekoratørfaget.

I tillegg har vi utarbeidet læringsvideo i analyse av en brud. Dette er to digitale og innovative hjelpemidler som vi vil teste ut sammen med våre elever på blomsterdekoratørutdanningen i løpet av våren 2024. Dette blir en svært spennende fase i prosjektet for oss faglærere og vi er spente på å få tilbakemelding fra elevene.

Anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnerne har utarbeidet en internasjonal interaktiv læringsvideo i beskjæring av trær gjennom bruk av VR teknologi, som skal testes ut ved Green Academy i Danmark.

Følg med i denne spennende og yrkesrelevante teknologiske og innovative utviklingen av opplæring innen grønne fagområder, både på skole og i bransjen.

Tekst og foto: Sonja Lønnum og Siv Engen Heimdahl