Fruens have, Damsgård

Fagskolestudiet Historiske gartnerfag 

På samme måte som gamle hus blir restaurert og tatt vare på av kompetente håndverkere, er det nødvendig å utdanne fagfolk som kan behandle historiske hageanlegg som de levende kulturminner de faktisk er, med alt det innebærer.

Historiske grøntanlegg

Historiske grøntanlegg er den ene av to selvstendige moduler på studiet. Modulen legger spesielt vekt på restaurering av historiske hageanlegg. Studentene får arbeide med konkrete restaureringsprosjekter, og lærer å se på historiske hager som kulturminner. Som avsluttende eksamen skal studentene utarbeide en restaureringsplan for et historisk grøntanlegg.

I løpet av studiet gjennomgås flere tema, både teoretisk og praktisk. Eksempelvis lærer studentene kildesøk. Historiske kart og foto, offentlige og private arkiver, intervju osv. Og viktigst; studentene må ut i felt og dokumentere anlegget. Måle opp, kartlegge hagens grønne og grå elementer m.m.

Klassen besøker også flere norske historiske hager, og blir introdusert for fagmiljøet.

Antikvarisk drift og skjøtsel

Antikvarisk drift og skjøtsel er den andre selvstendige modulen av fagskolestudiet.

Dette året er fokus hovedsakelig på skjøtsel av historiske anlegg. Studentene arbeider gjerne tverrfaglig med konkrete hageanlegg, og lærer å se på seg selv som håndverkere innen gartneryrket. Eksamen for denne modulen er å utarbeide en skjøtselsplan for et historisk anlegg.

Praksis i norske og utenlandske grøntanlegg

Studentene får praktisere i norske og utenlandske, historiske anlegg, som Gunnebo slott ved Gøteborg og Schönbrunn slottshage i Wien.  Studentene får blant annet innføring i diverse tradisjonelle gartnerhåndverk. Som å formklippe hekk ved hjelp av håndsaks og eget øyemål, eller slå plen med ljå.

Gartner med antikvarisk kompetanse

Fagskolestudiet gir etter endt utdanning flere muligheter innen forvaltning, restaurering og skjøtsel av historiske grøntanlegg. En gartner med antikvarisk kompetanse skal ha den kunnskap og de ferdigheter som kreves for å utarbeide både restaurerings- og skjøtselsplaner for historiske hageanlegg.

Gartner i historiske grøntanlegg

Alle som arbeider helt eller delvis i og med historiske hageanlegg, vil ha utbytte av studiet. For å søke må du ha gartnerfaglig bakgrunn eller tilsvarende realkompetanse.

Studiet er lagt opp som deltidsstudium, med både fysiske- og nettbaserte samlinger.

Du kan lese om utdanningen her: Historiske gartnerfag

Tekst og foto: Marit Myrstad, faglærer

Alvøen
Praksis på Gunnebo
Hovelsrud
Hovelsrud

Kontakt oss

Fruens have, Damsgård
Fruens have, Damsgård. Foto: Marit Myrstad
Marit Myrstad

Aktuelle lenker