Antikvarisk gartnerkompetanse 

Ta fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole - Vea og få antikvarisk gartnerkompetanse

Historiske gartnerfag er et toårig deltidsstudium som består av modulene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Uteksaminerte studenter har fagkompetanse innen både restaurering og skjøtsel av historiske hageanlegg.

Fagskolestudentene

Studentene på utdanningen  er hovedsakelig voksne mennesker med til dels svært ulik kompetanse. De fleste har gartnerfaglig bakgrunn, men studiet tiltrekker seg også søkere som har en mer akademisk bakgrunn, eksempelvis fra kulturminneforvaltningen. Disse kommer inn på realkompetanse. Fellesnevneren er interessen for historiske hageanlegg og ønsket om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen det hagehistoriske feltet.

Nettbasert med samlinger

Studiet er nettbasert med samlinger. Det er syv stedbaserte samlinger på Vea, begge studieårene. Hver samling er temabasert og går over fem dager. Det er gode læringsmuligheter på stedet, med innholdsrik park og veksthus. Dessuten brukes historiske anlegg i nærområdet mye i undervisningen. Klassen deltar på kurs og fagseminarer, og besøker flere interessante hageanlegg i løpet av studietiden, når dette er mulig. Å bli kjent med det hagehistoriske miljøet er en viktig del av studiet.

En dag på Vea

En dag med studiesamling på Vea kan starte i klasserommet, med teoretisk innføring i dagens/ukas tema.  Som eksempel kan registrering av vegetasjon og tekniske elementer stå på timeplanen. I parken på Vea kan studentene utforske teori i praksis, gruppevis eller individuelt. Anlegget har god variasjon i materialbruk og vegetasjon fra ulike epoker, som hver især forteller deler av Veas hundreårige historie. Ulike tema kan enten avsluttes på dagen eller strekke seg over lengre tid.

Overnatting på Vea

Mange studenter kommer langveis fra og leier på hybel på Vea i uka samlingen pågår. Noen kommer fra nærområdet og bor hjemme. En av fordelene med hybellivet er at man kan konsentrere seg helt og fullt om det faglige, også utover kveldene. I tillegg er det fint å bruke uteområdet utover vanlig skoletid, til både faglige og sosiale aktiviteter.

Nettsamlingene

Nettsamlingene er fleksible i den forstand at studentene i stor grad velger selv når de vil ta fatt på skolearbeidet. Fagstoffet legges ut på faste uker, ofte som innleste videoer etterfulgt av oppgaver eller annen studentaktivitet. I tillegg møtes studenter og minst en av lærerne til synkron samling på Teams i løpet av samme uke. Direkte kontakt også på nettsamling er viktig.

Faglærernes kompetanse

Lærerne på studiet stiller med ganske forskjellig bakgrunn, som rommer både akademisk og praktisk kompetanse. Det er nyttig for å gi undervisning med god kvalitet på et komplekst og mangfoldig studium. For ytterligere ekspertise benyttes gjesteforelesere der det er mulig. Faglig påfyll fra yrkesfeltet inspirer, og legger i tillegg til rette for god kontakt mellom studenter og det hagehistoriske miljøet.

Praksis i Schönbrunn-parken. Palasset i bakgrunnen.
Praksis i Gunnebo slottspark. Riktig redskap for skarpe kanter.
Praksis i Gunnebo slottspark. Her bankes ljåen skarp.
Kompostlegging på Vea

Noen glimt fra tidligere kull med studenter

Endelig ferdig med Prosjekt teppebed ala Nøvik. Fagskolestudenter fra Vea på Sveinhaug (2013)
Pause i restaureringsarbeidet av mur på Stenberg (2014)
Mette Eggen og Jan Høvo diskuterer restene av av orangeriet på Grønli (2014)
Praksis på Gunnebo slott. Fagskolestudent fra Vea plukker myskeblomster til kafeen (2013)
Fagtur til Damsgård og Astrid Matland ønsker velkommen rett etter ankomst.

Vil du ta fagskoleutdanning og få kompetanse innen historiske grøntanlegg?

Les om utdanningene her:

Vil du vite mer om de historiske grøntanleggene som tidligere studenter har besøkt?

Tekst og foto: Marit Myrstad, faglærer

Kontakt oss