Historiske gartnerfag i vellykket EU-prosjekt! 

Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.

Ett år inn i prosjektet har i underkant av 1100 gartnere fra hele Europa deltatt på fire webinar og over 50 deltok på de tre praktiske workshopene som ble gjennomført i Norge, Sverige og i Storbritannia. Prosjektets hjemmeside er et annet bevis på at prosjektet har fått en bra start, med informasjon om prosjektet og partnerne, oversikt over alle aktiviteter og alle bidragsytere på både webinarene og workshopene. Der kan alle interesserte også finne video-dokumentasjonen fra både webinarene og workshopene som åpne ressurser under Results. Dette kommer også våre egne gartner- og anleggsgartnerfaglige studenter tilgode og særlig studentene på utdanningen Historiske gartnerfag, som starter høsten 2023.

Utdanningen Historiske gartnerfag

En av Veas mange unike høyere yrkesfaglige utdanninger er Historiske gartnerfag. Historiske hager og grøntanlegg er viktige kulturminner som må tas vare på på lik linje med bygninger. Utdanningen har fokus på gartneren som antikvarisk håndverker gjennom alt fra daglig drift og skjøtsel til større restaureringsprosjekter. Innsøkingen starter 1. februar via Samordna opptak – og her finnes mer informasjon om studiet.

Internasjonalt samarbeid

For å styrke fagmiljøet tilknyttet denne utdanningen, ble Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet startet opp i 2022. Dette er et ERASMUS+ prosjekt med 6 partnere i tillegg til Vea: Gunnebo Slott och Trädgårdar (Sverige), PlantNetwork (Storbritannia, hvor mange av de store og viktige hageanleggene er medlem, som Kew, Royal Horticultural Society m.fl.), European Garden Heritage Network (Tyskland + 200 medlemmer fra hele Europa), Paleis Het Loo (Nederland), Hantverkslaboratoriet, Faktultet for Konservering/Bevaring, Universitetet i Gøteborg (Sverige) og European Masters of Skilled Craft (Norge).

Aktiviteter i 2023 og 2024

Prosjektet har flere interessante aktiviteter for alle med gartnerfaglig bakgrunn og/eller interesse for historiske gartnerfag. Webinarene er gratis og gjennomføres på Zoom. Workshopene gjennomføres hos de ulike partnerne i prosjektet rundt omkring i Europa. Disse er også gratis, men deltakerne på dekke reise og opphold selv. Disse aktivitetene er:

Webinarer:

10.01.2023 – Trees in Historic Gardens in Climate Change
07.02.2023 – Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens
07.11.2023 – Management of orangery plants in Historic Gardens
21.11.2023 – Pathways and stone wall management in Historic Gardens
16.01.2024 – Ponds and fountains in Historic Gardens

Workshops: 

28.-29.06.2023 – Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens – på Gunnebo, Sverige
11.-12.07.2023 – Ornamental plants in Historic Gardens – i Storbritannia (eksakt sted kommer)
05.-06.09.2023 – Trees in Historic Gardens in Climate Change – på Schloss Dyck, Tyskland
05.-06.03.2024 – Management of orangery plants in Historic Gardens – på Schloss Dyck, Tyskland (og Nederland)
07.-08.05.2024 – Pathways and stone wall management in Historic Gardens – på Gunnebo, Sverige
04.-05.06.2024 – Ponds and fountains in Historic Gardens – på Paleis Het Loo, Nederland

For mer informasjon om aktivitetene – bruk lenkene i teksten for å komme direkte til relevant sted på Garden Conservation-hjemmesiden. Der finnes også påmeldings- og søknadslenker til webinarene og workshopene. Vi håper at vi ser mange fra Norge på aktivitene våre i 2023 og 24!

Schloss Dyck - EGHNs base

Foto: Christian Gruessen

Paleis Het Loo

Foto: Het Loo, Nederland

Gunnebo Slott

Foto: Gunnebo

European Garden Heritage Network - medlem

La Ballue, medlem i EGHN, Foto: Christian Gruessen

PlantNetwork - Kew Garden

Kew Garden, Medlem i PlantNetwork, Foto: Kew Garden

PlantNetwork - Audley End

Audley End House and Gardens, Medlem i PlantNetwork, Foto: Emma Sturges

European Garden Heritage Network - medlem

Kleve, Foto: Christian Gruessen

Koordinator - Norges grønne fagskole - Vea

Vea, Foto: Jørgen Caspersen

Kontakt oss

Gunnebo Slott och Trädgårdar